Logo van het RIZIV Contacten in het RIZIV Sitemap Glossaire Zoekmotor Website in het frans
 
Zorgverleners
Burger
Verzekeringsinstellingen
Geneesmiddelen en andere farmaceutische verstrekkingen
       
Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen
Andere domeinen
Het RIZIV
Wilt u meer weten ?
Viering 50 jaar RIZIV: evenementen en documentatie Uw mening over de "Bakens voor de toekomst van de Ziekteverzekering"
Hartelijk bedankt om deel te nemen aan deze raadpleging.
Nieuws
19/08/2014 Implantaten - Ontvankelijke dossier "Lijst"
  Geestelijke gezondheidszorg : Omz. PVT 2014/1
14/08/2014 Reglementering: Koninklijk besluit van 3 juli 1996
13/08/2014 Alternatieve vormen van ouderenzorg : 2de projectoproep : Infosessie van 2/7/2014 voor geselecteerde projecten
12/08/2014 Nomenclatuur: Interpretatieregels van art.14j
  Implantaten : Bijwerking nominatieve lijsten
  Laboratoria: Lijst van actieve laboratoria en van de verstrekkingen per labo - Bijwerking 11/08/2014
11/08/2014 Rustoorden : Omz.ROB-RVT 2014/7 - CDV 2014/4
  Implanteerbare hartdefibrillatoren: bijwerking - lijst van de centra
  Abdominale en thoracale endoprothesen: bijwerking - lijst van de centra die bevoegd zijn om abdominale endoprothesen te plaatsen
08/08/2014 Ziekenhuizen: Omz. ZH 2014/9 - PSY 2014/4 - Overschakeling naar MyCareNet
 

Ziekenhuizen- Artsen: Hadrontherapie

  Implantaten: TAVI - lijst van deelnemende verplegingsinrichtingen
  Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie: nieuw formulier voor de verklaring van de arts
  Bandagisten: Omzendbrief 2014/6
  Orthopedisten: Omzendbrief 2014/3
07/08/2014 Ziekenhuizen: Verpleegdagprijs - 1/7/2014
  Huisartsen: Onderzoeksproject over de " Implementatie van een Zorgpad palliatieve zorg" in opdracht van het RIZIV
  Nomenclatuur: Aanpassing artikel 28§8 (vanaf 1/10/2014)
  Tarieven vanaf 1/10/2014 : Bandagisten
06/08/2014 Registreren van niet-vergoedbare geneesmiddelen: Laxantia en Calciumpreparaten - 1/7/2014 - bijwerking
  Implantaten : Nieuwe overeenkomst met de VI
  Implantaten : Bijwerking nominatieve lijsten
  Niet-vergoedbare geneesmiddelen - niet-vergoedbare analgetica - bijwerking juli 2014
04/08/2014 Nomenclatuur: Aanpassing artikels 27 en 29 (vanaf 1/09/2014)
  Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: Referentietabellen
  Reglementering:
- Gecoördineerde wet van 14 juli 1994
- Verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003
31/07/2014 Consensusvergadering: Preventie en behandeling van de veneuze trombo-embolieën - lange tekst
  Artsen : Accreditering van navormingen inzake e-Gezondheid
28/07/2014 Bandagisten - Art. 28§8 : Omzendbrief 2014/6 + bijlagen
  Reglementering: Verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003
  Bandagisten: Bijwerking van de lijst van de mobiliteitshulpmiddelen, van toepassing op 1/8/2014
  Rustoorden : Lijst van de rustoorden - Lijst van de centra voor dagverzorging - bijgewerkte lijsten
25/07/2014 Impulseo I: Betrokken zones vanaf 01/06/2014 tot 31/12/2015
24/07/2014 Tarieven vanaf 1/7/2014 : Implantaten - Artikel 35 en 35bis
23/07/2014 Implantaten : Bijwerking van de lijst en de nominatieve lijsten
  Geneesmiddelen:
- Officieuze coördinatie vanaf 1/8/2014
- Lijst van de ATC-codes die buiten het forfait vallen - 1/8/2014
22/07/2014 De stagiair tandarts
  Lijsten van voor vergoeding aangenomen producten van toepassing tot en met 30/62014 - corrigendum
  Reglementering: Koninklijk besluit van 3 juli 1996
 
Persberichten - Persconferenties
11/06/2014 RIZIV wordt Belgische licentiehouder
voor opleidingen Disability
Management
06/06/2014 Om zijn diensten gezond te houden, werft het RIZIV 13 artsen aan
 


Campagne
« Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes »
Mailinglist

Om verwittigd te worden van het laatste nieuws? Schrijf u in op onze mailinglist

Klachtenbeheer
Hebt u een klacht over de dienstverlening van het
RIZIV ?
Beschwerde
Haben Sie eine Beschwerde bezüglich der
Dienstleistung des LIKIV?
Laatste bijwerking van de site : 19 augustus 2014
© RIZIV-INAMI 2014
Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Powered by Smals www.smals.be