Contact

 

 

Contact voor professionals

U vindt op elke pagina van onze site, een contactpunt.
Het geeft een e-mailadres of een rechtstreeks telefoonnummer over het onderwerp van die pagina.

Algemene contactgegevens bij gebrek aan een specifiek contact:
Telefooncentrale: +32(0)2 739 71 11
E-mail : communication@riziv.fgov.be

Contact voor burgers

Voor informatie over u persoonlijk dossier inzake gezondheidszorg,
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, moederschap of geboorte:
contacteer eerst uw ziekenfonds

Voor inlichtingen over de ziekteverzekering (geneeskundige verzorging en uitkeringen),
vindt u op elke pagina van onze site, een contactpunt.
Het geeft een e-mailadres of een rechtstreeks telefoonnummer over het onderwerp van die pagina.

Algemene contactgegevens bij gebrek aan een specifiek contact:
Telefooncentrale : +32(0)2 739 71 11
E-mail : communication@riziv.fgov.be
Adres: Tervurenlaan 211, 1150 Brussel
Openingsuren: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Contact voor pers

Ben u journalist ?
Contacteer dan de communicatiecel:
Telefoon : +32(0)2 739 72 12
E-mail : communication@riziv.fgov.be

Bereikbaarheid van onze kantoren in Brussel

 

 

Contact Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC)

U vindt de contactgegevens van het algemeen secretariaat te Brussel op de pagina over de structuur van de DGEC.

De DGEC beschikt ook over provinciale diensten.

Griffie van de Kamer van eerste aanleg en van de Kamer van beroep
griffie.dgc@riziv.fgov.be
Telefoon : +32(0) 739 75 02
Fax : +32(0) 739 75 40

 

Klachten over onze dienstverlening

Hebt u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Bedankt om bij te dragen tot de permanente verbetering van onze werking en kwaliteit!

Ons klachtenbeheer

Laatst aangepast op 11 april 2016