Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u vanaf 2016 in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten (=geïntegreerde praktijkpremie). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.


Wat is een geïntegreerde praktijkpremie?

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat wij vanaf 2016 jaarlijks betalen aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de premie hangen af van het feit of u huisarts in opleiding bent of huisarts:

  • • Heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding als huisarts gestart of bent u in het volledige premiejaar huisarts in opleiding, dan zijn er 2 voorwaarden:
  • Bent u in het premiejaar niet in opleiding of heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding beëindigd, dan is de basisvoorwaarde dat u effectief actief bent als huisarts.
    Het bedrag van de premie stijgt naarmate u aan bijkomende voorwaarden voldoet.

Toelichting bij de voorwaarden.

Hoeveel bedraagt de premie?

Uw situatie Bedrag (EUR)
Situatie 1 (huisarts in opleiding): U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: 800
Situatie 2 (huisarts): U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: 1500
Situatie 3 (huisarts): U voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: 3400
Situatie 4 (huisarts): U voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: 3900
(= 3400 + 500 )
Situatie 5 (huisarts): U voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: 4550
Situatie 6 (huisarts): U voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:   5050
 (= 4550  + 500)


Wat als u werkt in een groepspraktijk of medisch huis?

Maakte u het volledige premiejaar deel uit van één enkele geregistreerde groepspraktijk of medisch huis en haalde u zelf niet de drempel voor:

Dan bent u daarvoor toch in orde als de huisartsen binnen uw groepspraktijk of medisch huis gemiddeld de vastgelegde drempel bereiken.

Let wel:
Voor de berekening van dit groepsgemiddelde houden wij enkel rekening met de huisartsen:

  • die gedurende het volledige premiejaar erkend waren en werkten binnen één enkele groepspraktijk of medisch huis
  • waarvan de groepspraktijk of medisch huis en het lidmaatschap bij ons geregistreerd zijn vóór 1 april van het jaar volgend op het premiejaar

Als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten, dan bent u automatisch in orde voor de parameters ‘gebruik van de dienst eFact van MyCarenet’ en ‘gebruik van MyCarenet voor het elektronisch beheer van uw GMD-honoraria’.

Hoe en wanneer moet u de premie aanvragen?

U zult de premie 2016 vanaf het 3e kwartaal 2017 bij ons kunnen aanvragen. De exacte aanvraagprocedure zullen wij later op deze webpagina publiceren.
 

Meer informatie

Reglementering: De toekenningsvoorwaarden m.b.t. de geïntegreerde premie zijn nog niet in het Belgisch staatsblad verschenen. Na publicatie vindt u hier de link naar de regelgeving.

    Contacten