Uw accrediteringsdossier online beheren

Als arts of apotheker-bioloog kunt u uw accrediteringsdossier inkijken en beheren via een webtoepassing.


Wat kunt u doen met deze webtoepassing?

De functie 'individueel dossier' van de webtoepassing voor het beheer van de accreditering heeft verschillende functies.

Vanaf half juli 2017: Gebruik uw elektronische identiteitskaart (eID) om toegang te krijgen tot de webtoepassing

Vanaf half  juli 2017 zal de webtoepassing enkel nog toegankelijk zijn met uw eID (en uw PIN-code)  of een burgertoken. Op die manier zijn uw gegevens maximaal beschermd. Raadpleeg de procedure  Toegang tot webtoepassingen via eHealth, zeker als het de 1e keer is dat u met uw computer gebruik maakt van uw eID. U vindt er alle noodzakelijke informatie om in te loggen.

Vanaf half juli 2017: Raadpleeg uw accrediteringsdossier via MyRiziv

Vanaf half juli 2017 zult u ook via de webtoepassing MyRiziv toegang krijgen tot uw accrediteringsdossier (module ‘Mijn accreditering’).

Dat komt bovenop de andere functionaliteiten van MyRiziv, waarmee u al:

  • uw contactgegevens, werkadressen en conventiegegevens kunt meedelen aan ons
  • de nodige financiële gegevens kunt meedelen aan ons in het kader van onze forfaitaire vergoedingen en een overzicht kunt krijgen van onze betalingen
  • sommige forfaitaire vergoedingen kunt aanvragen.

Meer informatie

Contacten