Kinesitherapeuten

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de honoraria van bepaalde verstrekkingen kinesitherapie. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.


Uitoefening van uw beroep

In deze rubriek vindt u informatie over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, publiciteit, enz.) U vindt er ook praktische informatie om getuigschriften voor verstrekte hulp te bestellen of om uw contactgegevens en financiële gegevens mee te delen / te wijzigen.

 

Verstrekkingen door een kinesitherapeut, tarieven en tegemoetkomingen

 
U vindt hier informatie over:
  • de verstrekkingen die u kan verlenen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)
  • de tarieven voor die verstrekkingen en de tegemoetkomingen van de verplichte ziekteverzekering.
 
 
De verstrekkingen van de kinesitherapie zijn opgenomen in artikel 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen:
 

Individuele overeenkomst met de kinesitherapeuten voor 2017

Sommige patiënten krijgen een ruimere terugbetaling

Sommige van uw patiënten genieten voor bepaalde pathologische situaties meer terugbetaalde zittingen tegen het beste tarief:

 

Financiële tegemoetkomingen voor u

  • U kunt een tegemoetkoming krijgen in de kostprijs van de software die u gebruikt om uw patiëntendossiers elektronisch te beheren. De tegemoetkoming bedraagt 800 EUR.
  •  Als kinesitherapeut kunt u sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele samenstelling van een rente, pensioen of kapitaal bij invaliditeit, pensionering en/of overlijden. Die voordelen heten ‘sociaal statuut’.
 

Vertegenwoordiging van de kinesitherapeuten

 
In 2016 worden er opnieuw verkiezingen van kinesitherapeuten georganiseerd. 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 maart 2017