Overeenkomst M/18 tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen

De nieuwe overeenkomst M18 is getekend in de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen op 21 december 2017 en op 2 februari 2018 goedgekeurd door de Ministerraad. Ze geldt voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Hieronder de nieuwigheden en de wijze waarop u, als kinesitherapeut, ons meldt of u toetreedt of niet.


​Welke nieuwigheden omvat de overeenkomst 2018-2019?

De overeenkomst 2018-2019 omvat verschillende elementen:

 • Een herwaardering van de toeslag voor het opstarten van een kinesitherapiedossier vanaf 1 februari 2018.
 • Een herwaardering van de negen eerste basisverstrekkingen van een behandeling van “courante” aandoeningen en van “Fa”-aandoeningen, vanaf 1 februari 2018, via de invoering van een toeslag.
  • De eerste 5 verstrekkingen worden gebracht op 24 EUR.
  • De 6de tot 9de verstrekking worden gebracht op 22,63 EUR.

Meer informatie over de praktische modaliteiten van die toeslag?

 • Een herwaardering van de toeslag voor de patiënten thuis vanaf 1 juli 2018.
 • De premie voor kwaliteitspromotie van 2.000 EUR wordt behouden voor de jaren 2016 en 2017.
 • De vraag aan de Technische Raad voor Kinesitherapie om voorstellen tot nomenclatuurwijziging uit te werken betreffende: 
  • Een specifieke vergoedbare verstrekking voor personen ouder dan 21 jaar met een hersenverlamming (vanaf 1 juli 2018);
  • de honoraria en de terugbetalingsmodaliteiten inzake de “zware aandoeningen” (vanaf 1 juni 2018);
  • een beperking inzake het aantal attesteerbare overschrijdingscodes bij de courante aandoeningen (vanaf 1 juni 2018).
 • De invoering van vaste en afgeronde remgelden (vanaf 1 juni 2018)
 • De uitvoering van de convenant verbonden aan de overeenkomst M/17 en van de conclusies van de Taskforce, vermeld in die convenant.

Hoe deelt u ons uw (niet-) toetreding tot de overeenkomst mee?

Als u wel wenst toe te treden tot dit deze overeenkomst, hoeft u geen stappen te ondernemen.

Als u niet wenst toe te treden tot deze overeenkomst, dan zult u ons dit moeten melden vanaf 19 februari 2018 (onder voorbehoud van tijdige publicatie van de overeenkomst in het Belgisch Staatsblad) t.e.m. 21 maart 2018:

 • Was u wel toegetreden tot de nationale overeenkomst 2017 en wenst u niet toe te treden tot de nieuwe overeenkomst 2018-2019? Dan moet u ons deze beslissing meedelen. Uw niet-toetreding gaat in dat geval in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.
 • Was u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst 2017 en wenst u deze niet-toetreding te behouden? Dan moet u ons deze beslissing ook meedelen. De verlenging van uw niet-toetreding is in dat geval geldig van 1 januari 2018.

Nieuw vanaf 2018

U hoeft niet meer naar de post te gaan: geen papieren briefwisseling meer! U deelt uw niet-toetreding vanaf 19 februari 2018 mee via MyRiziv, module “Mijn conventiegegevens”. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID) of uw burgertoken of uw “digitale sleutel” TOTP nodig.

Van zodra de overeenkomst 2018-2018 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, sturen we u een omzendbrief waarin wij deze procedure bevestigen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 februari 2018