Elektronische voorschriften mogelijk zonder EMD dankzij de toekomstige toepassing “PARIS”

In 2018 zal het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen zich veralgemenen.
Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stellen we u voor het einde van 2017 gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System).


Voor wie is deze toepassing vooral nuttig?

Het grootste nut biedt de toepassing aan huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen

 • die zich bevinden in een situatie waarin ze (tijdelijk) geen toegang hebben tot hun softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier of tot het informaticasysteem van het ziekenhuis, bijv.
  • tijdens huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra,
  • tijdens een consultatie in het ziekenhuis.

 • of die (nog) niet beschikken over een Elektronisch Medisch Dossier (d.w.z. een softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier), bijv.
  • sommige categorieën van specialisten,
  • voorschrijvers die nog enkel een beperkte praktijk hebben of het beroep niet meer in de klassieke zin van het woord uitvoeren (die werkzaam zijn bij de ziekenfondsen, in de administratie, in het onderwijs, klinisch biologen, anatoom-pathologen,...),
  • oudere voorschrijvers op het einde van een actieve praktijk.

Welke service biedt  « PARIS » u aan?

« PARIS » zal u een minimale service aanbieden voor het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen (en voor niet-geneesmiddelen zoals bv. vitamines).

U zult het volgende kunnen doen:

 • een voorschrift aanmaken
 • de lijst van de voorschriften raadplegen, aangemaakt door de voorschrijver, maar nog niet afgeleverd
 • een voorschrift annuleren dat nog niet afgeleverd werd
 • een notificatie versturen naar een individuele apotheker
 • de feedback raadplegen, door de apothekers verstuurd, over de af te leveren voorschriften.

Let op: In tegenstelling tot wat we hebben aangekondigd in juli 2017 zal “PARIS”  geen minimale service aanbieden voor de elektronische machtigingsaanvragen voor geneesmiddelen van hoofdstuk IV. Hiervoor bestaat al een webtoepassing op het eHealthplatform, de CIVARS-toepassing.

Opgelet:
Er is geen interactie met het EMD of met andere systemen voor gegevensdeling voorzien.

Hoe kan u toegang krijgen tot « PARIS » ?

« PARIS » zal toegankelijk zijn :

 • op het eHealth platform
 • op een desktop, laptop, en op termijn ook op tablet en smartphone
 • door een authenticatie via uw elektronische identiteitskaart (en uw pincode) en eHealth certificaat.

Is een inschrijving nodig om « PARIS » te kunnen gebruiken?

Een inschrijving op een lijst van gebruikers is niet nodig.
We raden u wel aan om u te abonneren op ons alert, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de beschikbaarheid van « PARIS ».

Wanneer kan u toegang krijgen tot « PARIS » ?

De lancering van de PARIS toepassing, zal zoals aangekondigd, in december gebeuren.

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 december 2017