Obstructief slaapapneesyndroom: tegemoetkoming in de kosten van een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of met een mandibulair repositieapparaat

Indien u lijdt aan het obstructief slaapapneesyndroom (OSAS), kunt u in aanmerking komen voor een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of met een mandibulair repositieapparaat (MRA). Het nCPAP-toestel of het MRA helpt u tijdens de slaap beter ademen. Het nCPAP-toestel produceert een continue positieve druk langs de neus tijdens de slaap of “nasal continuous positive airway pressure” (nCPAP). U gebruikt het toestel samen met een geschikt neus- of gezichtsmasker. Het MRA is een tandheelkundige beugel die u tijdens de slaap draagt. Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt en u een nCPAP- toestel ter beschikking stellen of een MRA bezorgen.
Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

 

 

Kunt u behandeld worden door een gespecialiseerd centrum?

U komt enkel in aanmerking voor een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel, als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

U komt vanaf 1 januari 2017 enkel in aanmerking voor een thuisbehandeling met een MRA als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U lijdt aan het obstructief slaapapneesyndroom (OSAS), wat bevestigd is door een slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) dat een OAHI van ≥ 15/uur aantoont.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent een geschikte kandidaat voor een thuisbehandeling met een MRA, wat blijkt uit het verslag van de NKO-arts en de algemeen tandarts/orthodontist/stomatoloog/maxillo-faciale chirurg van het gespecialiseerd centrum.

Let op: Kwam de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) in de periode 2012-2016 voor u tegemoet in de kosten van een MRA in het kader van de regeling voor de nomenclatuurverstrekkingen 317295 en 317306? Dan komt u, vanaf de datum van de verstrekking 317295 of 317306, 5 jaar niet in aanmerking voor een thuisbehandeling met een MRA door een gespecialiseerd centrum, zoals hier beschreven. U kunt in die periode van 5 jaar natuurlijk wel het MRA verder blijven gebruiken dat u kreeg in het kader van de regeling voor de nomenclatuurverstrekkingen 317295 en 317306.

Een behandeling met een nCPAP-toestel of met een MRA is alleen maar mogelijk als dat voor u de best mogelijke behandeling is van uw obstructief slaapapneesyndroom.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum u aan?

In geval van een een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel zal een gespecialiseerd centrum:

 • de diagnose stellen van het obstructief slaapapneesyndroom. Hiervoor moet tijdens een hospitalisatie een slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) worden verricht.
 • u advies geven op het gebied van slaappositie, gebruik van alcohol en van kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen, dieet en bewegingshygiëne.
 • u een nacht op proef behandelen met een nCPAP-toestel: een tweede slaaponderzoek, waarbij u slaapt met een nCPAP-toestel en een geschikt neus- of gezichtsmasker draagt, moet aantonen dat uw ademhaling en slaapkwaliteit door die behandeling verbetert. Ook voor dit tweede slaaponderzoek moet u gehospitaliseerd worden. Het eerste en het tweede slaaponderzoek kunnen niet tijdens dezelfde nacht gebeuren. Tijdens het tweede slaaponderzoek zal het gespecialiseerd centrum de druk die het toestel produceert, correct instellen.
 • u een nCPAP-toestel ter beschikking stellen.
 • u al het andere materiaal dat voor de behandeling nodig is, ter beschikking stellen.
 • het toestel onderhouden en het zo nodig vervangen.
 • het toestel terug nemen op het einde van de therapie.
 • u en uw omgeving vertrouwd maken met het gebruik van het toestel, en ook sensibiliseren voor de behandeling. Uw huisarts en de arts die u eventueel naar het centrum doorverwees, zullen hier mee voor instaan. Bij problemen kunt u zich ook wenden tot het centrum
 • geregeld nagaan of u het toestel wel echt gebruikt. Als u het toestel weinig of niet gebruikt (= gemiddeld minder dan 4 uur per nacht), dan wordt uw behandeling met een nCPAP-toestel stopgezet als u het toestel na een waarschuwing niet gemiddeld minimum 4 uur per nacht gaat gebruiken.

In geval van een thuisbehandeling met een MRA zal een gespecialiseerd centrum:

 • de diagnose stellen van het obstructief slaapapneesyndroom. Hiervoor moet tijdens een hospitalisatie een slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) gebeuren.
 • u advies geven op het gebied van slaappositie, gebruik van alcohol en van kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen, dieet en bewegingshygiëne.
 • nagaan of u een geschikte kandidaat bent voor een thuisbehandeling met een MRA. De NKO-arts van het centrum zal bij u een klinisch onderzoek en eventuele bijkomende onderzoeken op het niveau van de bovenste luchtwegen uitvoeren. Daarnaast zal de algemeen tandarts/orthodontist/stomatoloog/maxillo-faciale chirurg van het centrum aan de hand van een klinische controle (met zo nodig beeldvorming) nagaan of het bij u mogelijk is om een MRA te plaatsen.
 • u een individueel en op maat gemaakt MRA bezorgen. Hiervoor moet de algemeen tandarts/orthodontist/stomatoloog/maxillo-faciale chirurg van het centrum bij u tandafdrukken nemen.
 • uw individueel en op maat gemaakt MRA bij u testen en eventueel aanpassen, zodat uw behandeling maximaal effect heeft.
 • u vertrouwd maken met het gebruik van het MRA, eigen aanpassing van het MRA (zodat uw behandeling maximaal effect heeft) en het onderhoud van het MRA waarvoor u zelf kan instaan.
 • uw MRA onderhouden en eventueel aanpassen of herstellen.
 • uw MRA vervangen.
 • geregeld controle uitvoeren om na te gaan of
  - het MRA op technisch vlak nog in orde is en er geen sprake is van neveneffecten op de dentale en paradontale conditie.
  - u het MRA wel gebruikt. Hiertoe kan het centrum u een MRA bezorgen met ingebouwde microthermometer-sensor. Als u het MRA weinig of niet gebruikt (= gemiddeld minder dan 4 uur per nacht), dan wordt uw behandeling met een MRA stopgezet.
 • u en uw omgeving sensibiliseren voor de behandeling.
 • in de eerste 5 maanden dat u het MRA gebruikt bij u een 2e slaaponderzoek uitvoeren in het centrum (PSG of polygrafie) of thuis (home-polygrafie). Dat moet aantonen dat uw ademhaling door de behandeling met een MRA verbetert. In sommige gevallen kan een 3e slaaponderzoek nodig zijn. Dat 3e slaaponderzoek moet gebeuren binnen de eerste 6 maanden dat u het MRA gebruikt. Als dat 2e (en/of 3e) slaaponderzoek in het centrum gebeurt, moet u ervoor gehospitaliseerd worden.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen?

U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum dat u kunt terugvinden in de lijst van gespecialiseerde centra.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen behandelen?

Het gespecialiseerd centrum moet:

Als het ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum u behandelen.

Wat moet u zelf bekostigen?

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of met een MRA (derdebetalersregeling).

Voor elke dag dat u thuis met een nCPAP-toestel behandeld wordt, betaalt u als gewone rechthebbende (zonder voorkeursregime) wel een persoonlijk aandeel (remgeld) van 0,25 EUR.

Bent u een rechthebbende die kan genieten van het voorkeurtarief, dan betaalt u geen persoonlijk aandeel.

Als u thuis met een MRA behandeld wordt, dan betaalt u geen persoonlijk aandeel.

Voor de aanrekenbare consultaties bij de arts betaalt u iedere keer een persoonlijk aandeel. Voor een MRA-behandeling kunnen er in de eerste 6 maanden van de behandeling geen nomenclatuurverstrekkingen worden aangerekend.

Vooraleer met de thuisbehandeling met een nCPAP-toestel te starten:

 • zijn er minstens 2 nachten hospitalisatie nodig om de vereiste slaaponderzoeken te kunnen uitvoeren.
 • is er minstens 1 nacht hospitalisatie nodig om het vereiste slaaponderzoek te kunnen uitvoeren. Om aan te tonen dat uw ademhaling door de behandeling met een MRA verbetert, kan een bijkomende hospitalisatienacht nodig zijn. Voor de hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 december 2017