Gegevensinzameling door ROB, RVT en CDV

status
Accessible to everyone

Gegevensinzameling door ROB, RVT en CDV

U vindt hier de toegang tot de elektronische vragenlijst voor het meedelen van de gegevens in het kader van het forfait van de ROB/RVT/CDV, de financiering van de maatregelen eindeloopbaan en de financiering van de maatregelen van loonharmonisering (Derde luik).

Welke gegevens worden meegedeeld via de elektronische vragenlijst?

Via de elektronische vragenlijst bezorgen de rustoorden (ROB, RVT, CDV) gegevens aan het RIZIV over:

  • hun aantal erkende bedden
  • de afhankelijkheidsgraad van hun bewoners
  • hun personeel

tijdens de referentieperiode die loopt van 1 juli tot 30 juni voorafgaand aan het kalenderjaar. Op basis van deze gegevens berekent het RIZIV het forfait.

De rustoorden gebruiken deze vragenlijst ook voor het doorgeven van de nodige personeelsgegevens voor de berekening van de financiering van de maatregelen eindeloopbaan en loonharmonisering (Derde Luik).

Wie heeft er toegang tot de elektronische vragenlijst?

Alle rustoorden hebben toegang op basis van hun RIZIV-nummer (8 cijfers) en paswoord. In het kader van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen, hebben ook andere instellingen toegang:

  • Diensten voor thuisverpleging
  • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Wijkgezondheidscentra
  • Revalidatiecentra
  • Medische pediatrische centra

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 27 april 2017