De vergoedingen die wij betalen aan zorgverleners

Bent u (tand)arts, apotheker(-bioloog), kinesitherapeut, verpleegkundige, logopedist of bandagist die rolstoelen verhuurt? Dan hebt u mogelijk recht op vergoedingen van ons. Via de webtoepassing MyRiziv krijgt u een overzicht van de betaalde vergoedingen.


Vergoedingen voor artsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als huisarts recht op:

Let op!  We betalen geen:

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als arts-specialist recht op:

Vergoedingen voor tandartsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als tandarts recht op:

Vergoedingen voor apothekers

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor apothekers-biologen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker-bioloog recht op een forfaitair accrediteringshonorarium.

Vergoedingen voor kinesitherapeuten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als kinesitherapeut recht op:

Vergoedingen voor verpleegkundigen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als verpleegkundige recht op:

Vergoedingen voor logopedisten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als logopedist recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor bandagisten die rolstoelen verhuren

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als bandagist die rolstoelen verhuurt recht op een informaticapremie voor de registratie van gegevens.

Vergoedingen voor vroedvrouwen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als vroedvrouw recht op een telematicapremie.

Categorieën van individuele zorgverleners zonder vergoedingen

Wij betalen geen vergoedingen aan:

  • audiciens
  • diëtisten
  • ergotherapeuten
  • opticiens
  • orthopedisten
  • orthoptisten
  • podologen
  • verstrekkers van implantaten
  • verzorgingspersoneel – zorgkundigen

Een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen

U kunt een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen via de webtoepassing MyRiziv, module ‘Mijn betalingen per jaar - RIZIV’.

U kunt MyRiziv ook gebruiken om:

Contacten

 

Laatst aangepast op 10 augustus 2020