Uitgesteld : Consensusvergadering: Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen

Datum
Van 25 november 2021 (08:30) Tot 25 november 2021 (16:45)
Locatie
Koninklijke Bibliotheek - Auditorium Lippens, Keizerslaan 2, 1000 Brussel
Route
Inschrijving
Via mail op
consensus@riziv-inami.fgov.be

 

OPGELET: door de nieuwe golf van coronabesmettingen wordt deze consensusvergadering verplaatst naar 2022 (datum nog te bepalen)

 

Op 25 november 2021 wordt door het Evaluatiecomité een consensus¬vergadering in het Auditorium Lippens te Brussel georganiseerd rond het thema “Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen”. 

De consensusvergaderingen worden georganiseerd volgens een methodologie die door het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen is uitgewerkt.

Het wetenschappelijke programma van die dag is beschikbaar.

De accreditering (rubriek “ethiek en economie”) en de voortgezette opleiding ziekenhuisapothekers (module 3) worden aangevraagd.

Geïnteresseerden kunnen per e-mail een Inschrijvingsformulier aanvragen bij:

RIZIV
t.b.v. de heer Herman Beyers
e-mail: consensus@riziv-inami.fgov.be

Opgelet: Door de Covid-19-pandemie is het aantal plaatsen beperkt tot 100.

Contacten

Laatst aangepast op 19 november 2021