Opleiding BelRAI© "Train-the-Trainer"

Datum
Van 24 mei 2022 (09:30) Tot 17 januari 2023 (13:00)
Locatie
FOD Volksgezondheid, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel EN online
Inschrijving
Via mail op


BelRAI© is een online hulpmiddel voor:

  • zorgverleners,
  • verzorgingsinstellingen en -diensten

Dit hulpmiddel stelt hen in staat om de zorgbehoeften van hun patiënten in te schatten, en op basis daarvan een aangepast zorgplan op te stellen.
Meer informatie kan je vinden op de website van BelRAI©.

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid bieden we opleidingen aan om BelRAI© te leren gebruiken.

De opleiding “Train-the-Trainer” leidt zorgverleners op die vervolgens gecertificeerd zijn. Zij kunnen op hun beurt hun collega's of andere potentiële gebruikers van de applicatie opleiden.

Programma

Deze opleiding wordt gegeven in het Frans en hoofdzakelijk met fysieke aanwezigheid in het gebouw van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV in de Galileelaan 5, 1210 Brussel.

Deze opleiding omvat:

  • 3 dagen gericht op het gebruik van BelRAI© en de BelRAI 2.0 webapplicatie
  • 4 halve dagen voor vragen en om dieper in te gaan op bepaalde punten

Dag 1: 24 mei 2022, 9:30-17:00, zaal GAL.01.D.4 Samanaata (met lunch)
Dag 2: 24 juni 2022, 9.30u-1u, Online
Dag 3: 09 september 2022, 9:30-17:00, zaal GAL.01.D.2 Mercado (met lunch)
Dag 4: 11 oktober 2022, 9:30u-1:00u, Online
Dag 5: 08 november 2022, 9:30-17:00, zaal GAL.01.D.2 Mercado (met lunch)
Dag 6: 06 december 2022, 9:30u-1u, zaal GAL.01.D.2 Mercado
Dag 7: 17 januari 2023, 9.30u-1u, zaal GAL.01.D.2 Mercado

Hier vind je het gedetailleerde programma

In de loop van het jaar zullen er andere opleidingen van start gaan, die zullen worden aangekondigd op de BelRAI-website. Je kan je nu al inschrijven op de wachtlijst:

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot de zorgverleners die nadien andere zorgverleners willen aanleren hoe ze BelRAI© moeten gebruiken.

Inschrijving

Schrijf je tot 16 mei 2022 in via het online formulier

De opleiding is gratis maar het aantal deelnemers is beperkt tot 15.

Contacten

Laatst aangepast op 14 oktober 2022