Seminarie van het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid: de effecten van tewerkstellingssubsidies in de dienstenchequesector

Datum
Van 07 februari 2020 (09:30) Tot 07 februari 2020 (11:30)
Locatie
RIZIV, Tervurenlaan 211, 1050 Brussel
Inschrijving
Via mail op
secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be


Het systeem van de dienstencheques en de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid en de arbeidsongeschiktheid in België

Subsidies voor persoonlijke en huishoudelijke diensten worden gezien als een middel om:

  • een groot aantal lokale banen voor laagopgeleiden te creëren,
  • zwartwerk in deze sector terug te dringen;
  • te voorzien in de groeiende maatschappelijke behoefte aan dit soort diensten.

België is een van de landen die het verst is gegaan in de ondersteuning van de huishoudelijke diensten door de invoering van het systeem voor dienstencheques in 2004. Dit programma is een groot succes en biedt tot nu toe werk aan bijna 150.000 werknemers, voornamelijk vrouwen. Het is echter ook één van de sectoren die sinds 2003 de sterkste groei van het invaliditeitspercentage heeft gekend.

Het doel van deze studie is een schatting te maken van het effect dat het zijn van een huishoudhulp in het kader van het systeem voor dienstencheques heeft op de waarschijnlijkheid dat men werkt, werkloos of inactief is, maar ook arbeidsongeschikt / invalide is.

Uit de resultaten blijkt in de eerste plaats dat deelname aan het dienstenchequesysteem de kans dat huishoudhulpen in (aangegeven) dienstverband zijn met 26 % verhoogt gedurende de 5 jaar die volgen op hun toetreding tot het systeem. Hun kans op werkloosheid of inactiviteit daalt met respectievelijk 20,1 en 7,6 %.

De resultaten wijzen erop dat het systeem voor dienstencheques erin geslaagd is laaggeschoolde vrouwen duurzaam uit de werkloosheid, het zwartwerk en de inactiviteit te halen, maar alleen ten voordele van gesubsidieerde werkgelegenheid in de sector van de dienstencheques. Deze studie toont ook aan dat tewerkstelling in dienstencheques een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de gesubsidieerde werknemers, vooral door een verhoogd risico op musculoskeletale aandoeningen. Dit vertaalt zich in een toename van de kans op arbeidsongeschiktheid of invaliditeit voor huishoudhulpen met respectievelijk 2,59 en 1,88 % gedurende de vijf jaar die volgen op hun toetreding tot het systeem.

Contacten

Laatst aangepast op 31 januari 2020