20 eur extra per GMD: ademruimte voor huisartsen

Eind oktober 2020 heeft de Ministerraad een aantal maatregelen goedgekeurd die ademruimte moeten geven aan de zorg. Eén van deze maatregelen is de eenmalige toekenning van een, extra bedrag van 20 EUR per Globaal Medisch Dossier (GMD).


Wat houdt de maatregel concreet in?

Huisartsen ontvingen in januari 2021 eenmalig 20 EUR voor elk GMD betaald tussen 1 januari 2019 en 30 september 2020 (datum van verstrekking). Dit bedrag wordt zonder aanvullende voorwaarden toegekend aan de beherend arts. Wanneer voor dezelfde patiënt een GMD werd betaald in 2019 (datum van verstrekking) en in 2020 (datum van verstrekking), komt alleen het in 2020 betaalde GMD in aanmerking.

Medische huizen ontvangen 20 EUR extra per patiënt geregistreerd op 30 september 2020.

Hoe gebeurt de betaling?

Het Nationaal Intermutualistisch College heeft op 28 januari 2021 een gecentraliseerde betaling verricht op het bankrekeningnummer dat is opgegeven in de MyRIZIV-applicatie.

Wat is het doel van de maatregel?

Dit is een eenmalige maatregel. Deze steun is bedoeld om de tijdelijke toename van de werklast van huisartsen als gevolg van de COVID-19-crisis te compenseren, bv. door de extra administratieve ondersteuning die zij nodig hebben te financieren.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 01 april 2022