Een aanvullende crisisuitkering voor sommige arbeidsongeschikte zelfstandigen tijdens de COVID-19-periode

In de context van de COVID-19-pandemie kunnen sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen een aanvullende crisisuitkering ontvangen.
 
Die tijdelijke maatregel vloeit voort uit de bijzondere maatregel van het crisisoverbruggingsrecht die in het sociaal statuut van de zelfstandigen is genomen wegens de COVID-19-crisis. Door de aanvullende crisisuitkering komt het totale dagbedrag van het vervangingsinkomen wegens arbeidsongeschiktheid op 49,68 EUR. Dat is gelijk aan het maandbedrag van de uitkering in het kader van het crisisoverbruggingsrecht voor een zelfstandige zonder gezinslast, gedeeld door 26 werkdagen.


Hebt u recht op de aanvullende crisisuitkering?

U ontvangt een aanvullende crisisuitkering als u zich in 1 van de volgende 2 situaties bevindt.

Situatie 1: Uw arbeidsongeschiktheid is ten vroegste op 1 maart 2020 begonnen en …

  • u bent sindsdien (niet voorheen dus) minstens 8 kalenderdagen arbeidsongeschikt erkend
  • u was bij de start van uw arbeidsongeschiktheid een zelfstandige in hoofdberoep (of gelijkgesteld, zoals een zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep) of een meewerkende echtgenoot
  • u bent een samenwonende gerechtigde.

Situatie 2: U hebt de toegelaten activiteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid ten vroegste op 1 maart 2020 stopgezet en …

  • u hebt die toegelaten activiteit sindsdien (niet voorheen dus) gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen stopgezet (toekenning van de aanvullende crisisuitkering voor deze dagen van stopzetting van de toegelaten activiteit)
  • u bent een samenwonende gerechtigde.

Hoeveel bedraagt de aanvullende crisisuitkering?

Dit zijn de dagbedragen van de aanvullende crisisuitkering:

Dankzij de aanvullende crisisuitkering bedraagt het totale dagbedrag van het vervangingsinkomen wegens arbeidsongeschiktheid 49,68 EUR. Dat is gelijk aan het maandbedrag van de uitkering toegekend in het kader van het crisisoverbruggingsrecht voor een zelfstandige zonder gezinslast, gedeeld door 26 werkdagen.

Let op: bedrijfsvoorheffing!

Uw ziekenfonds zal nog een voorheffing (11,11 %) inhouden op het dagbedrag van uw aanvullende crisisuitkering.

Wanneer is de aanvullende crisisuitkering van toepassing?

U hebt recht op de aanvullende crisisuitkering voor de periode van uw arbeidsongeschiktheid die loopt vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Wanneer zal u de aanvullende crisisuitkering ontvangen?

Uw ziekenfonds zal u de aanvullende crisisuitkering uiterlijk op 1 januari 2021 betalen.

Vragen?

  • Voor elke vraag over uw persoonlijke situatie: contacteer uw ziekenfonds.
  • Voor een algemene vraag over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: Reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
  • Voor elke andere vraag verbonden met de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 9u tot 17u.
 

Laatst aangepast op 24 september 2020