Apothekers: Hoe COVID-19-zelftesten aanrekenen aan de ziekteverzekering die afgeleverd zijn aan mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming?

Sinds 8 april 2021 komen we tegemoet in de prijs van bepaalde zelftesten die in publieke opengestelde apotheken worden afgeleverd aan mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming (RVV). Als apotheker rekent u deze zelftesten aan door de derdebetalersregeling toe te passen.

Hieronder vindt u de lijst van alle vergoedbare zelftesten en de voorwaarden om rekening mee te houden om ze te kunnen factureren.


5 criteria bij het factureren van zelftesten aan de ziekenfondsen

UW APOTHEEK

U werkt in een voor het publiek opengestelde apotheek.

UW « PATIËNT »

Als apotheker:

  • Verifieert u de identiteit van de persoon en controleert u of deze persoon wel degelijk voor verhoogde tegemoetkoming in aanmerking komt
  • Ziet u erop toe dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor het delen van informatie wat betreft de aflevering van zelftesten via zijn Gedeeld Farmaceutisch Dossier
  • Registreert u de zelftesten in dit dossier die u aan hem heeft afgeleverd

Indien niet aan één van deze voorwaarden kan worden voldaan, kunnen de zelftesten niet in derdebetalersregeling gefactureerd worden.

DE ZELFTESTEN

Om te weten welke zelftest u moet afleveren, gaat u na of de zelftest op de lijst van de momenteel vergoedbare COVID-19 zelftesten voorkomt. De lijst wordt voortdurend bijgewerkt.

Voor controle door de tariferingsdiensten zullen we lijsten van vergoedbare COVID-19 zelftesten, afgesloten op de laatste dag van elke maand publiceren.

HET AANTAL ZELFTESTEN

U kunt maximum 4 zelftesten per persoon, per aflevering aanrekenen voor een periode van 14 dagen (van datum tot datum).

FACTURATIE

Factureer de zelftest rechtstreeks door toepassing van de derdebetalersregeling, voor een maximumbedrag van 7 euro, d.m.v. de pseudocode 751973.

Dit bedrag komt overeen met :

  • maximum 4,5 euro, als vergoeding voor de aankoopprijs van de zelftest
  • maximum 0,5 euro, ter compensatie van de marge voor groothandelaars en groothandelaars-verdelers
  • maximum 2 euro voor uw honorarium voor de aflevering.

De persoon met recht op verhoogde tegemoetkoming betaalt 1 euro per zelftest.

Tariferingsdiensten: Alle instructies voor de facturatie van COVID-19 zelftesten

Vragen?

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 mei 2022