Geneesmiddelen voorschrijven: voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen in plaats van het papieren bewijs

Om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.).

Gedurende de periode van de crisis door COVID-19 is het voor de voorschrijvers mogelijk om de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) te bezorgen aan de patiënt. De RID-code is de barcode die staat voor het unieke voorschriftnummer van het geneesmiddelenvoorschrift. Op elk elektronisch voorschrift staat onder de barcode de ‘vertaling’ ervan in letters en cijfers. Zij doen dat via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR.

In de apotheek deelt de patiënt de RID-code mee aan de apotheker, die het geneesmiddel aan de patiënt zal afleveren en het elektronisch voorschrift zal archiveren.

De RID-code staat bovenaan op het bewijs van het elektronisch voorschrift.

Deze nieuwe maatregel vult de mogelijkheid voor artsen aan om telefonisch medisch advies te geven in de context van COVID-19.

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 01 april 2022