Continuïteit in onze alternatieve zorgvormen voor ouderen (Protocol 3) : Consultatie op afstand

In de context van de Covid-19-crisis is het belangrijk dat de ouderen met complexe noden inzake zorg en thuishulp verder kunnen genieten van de best mogelijke zorg. Om hieraan te kunnen beantwoorden en rekening houdend met de afstandsregels, heeft het Riziv tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot de verschillende verstrekkingen die mogelijk zijn in het kader van de Protocol 3-overeenkomst.

Deze maatregelen gaan retroactief in vanaf 14 maart 2020 en gelden tot het einde van de crisisperiode rond COVID-19.


Concreet gaat het over het toestaan van het verderzetten van een behandeling door middel van telefoongesprekken, videocommunicaties of beeldbellen voor de verstrekkingen casemanagement en (individuele) psychologische follow-up.

De andere maatregelen (verlenging van de periodes van tenlasteneming van bepaalde prestaties en 2 zittingen ergotherapies op afstand) zijn niet meer van toepassing.

De terugbetaling van de sessies individuele psychologische follow-up en casemanagement vanop afstand heeft als doel de continuïteit van de betrokken zorg toe te laten, zonder dat de patiënt of de verstrekker zich fysiek moet verplaatsen.

Hoe verlopen de zittingen ‘casemanagement’ en ‘psychologische follow-up’ op afstand?

In “normale’ omstandigheden,  moeten  de « casemanagement » en « individuele psychologische follow-up» zittingen volgens de overeenkomst Protocol 3 gebeuren in aanwezigheid van de oudere en/of zijn mantelzorger, bij de oudere, mantelzorger of een familielid thuis. Deze zittingen zijn aan te rekenen per eenheid van 30 minuten met een minimum van 2 eenheden en een maximum van 4 eenheden gedurende dezelfde dag.

In de context van de Covid-19-crisis, passen we deze regels tijdelijk aan: de zittingen casemanagement en individuele psychologische follow-up zijn mogelijk door gebruik te maken van een communicatiemiddel op afstand (telefoon, videocommunicatie of beeldbellen).

Deze zittingen mogen gefactureerd worden met de gebruikelijke pseudocode, aan het tarief dat is voorzien in de overeenkomst.

Wat zijn de basisprincipes en specifieke principes om te respecteren bij zittingen ‘case management’ en ‘psychologische follow-up’  vanop afstand?

  • Toestemming van de patiënt krijgen voor zorg op afstand.
  • Zich ervan vergewissen dat de patiënt fysiek en mentaal in staat is om die zorg op afstand te krijgen.
  • Communicatiemiddelen voor zorg op afstand gebruiken, die de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie garanderen.
  • Continuïteit van de zorg.
  • De duur van 30 minuten per tariferingseenheid respecteren. De tarieven kunnen onder die voorwaarden verder toegepast worden.
  • Deze interventies per telefoon of videoconsultaties en de duur ervan in het patiëntendossier registreren.
  • Derdebetalersregeling is mogelijk of al verplicht voorzien.
  • De andere modaliteiten van de overeenkomst blijven van toepassing.

Zijn andere verstrekkingen van Protocol 3 mogelijk op afstand?

Sinds 01.12.2020 zijn de groepssessies mantelzorgers ook op afstand toegelaten met dezelfde modaliteiten als casemanagement (maar enkel door videocommunicatie, en voor de drie projecten die deze verstrekking reeds vroeger verleenden). Andere prestaties uit Protocol 3 zijn niet mogelijk op afstand. Voor de in de overeenkomst voorziene andere verstrekkingen is de aanwezigheid van de verstrekker bij de oudere of zijn mantelzorger vereist, en/of de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere rechthebbenden: ergotherapie, nachtcontrolebezoek, zorgeducatie, psychologische follow-up in groep. Deze verstrekkingen zijn bijgevolg niet toegelaten vanop afstand.

Op welke periode zijn deze uitzonderlijke maatregelen van toepassing ?

De maatregelen zijn retroactief van toepassing vanaf 14 maart.

De mogelijkheid om de zittingen ‘groepssessie mantelzorgers’, ‘case management’ en ‘psychologische follow-up’ vanop afstand uit te voeren wordt tot een later te bepalen datum verlengd, in functie van de evolutie van de Covid-19-pandemie.

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 01 april 2022