Pre- en postnatale zorg tijdens de COVID-19-crisis: de termijn voor het verlenen van postnatale zorg blijft onveranderd

Wij willen de continuïteit van de pre- en postnatale zorg voor de (aanstaande) moeder en het kind blijven garanderen, ook tijdens de COVID-19-crisis. We behouden wel de termijn voor het verlenen van postnatale zorg die terugbetaald is in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging (ziekteverzekering).


Vroedvrouwen mogen een aantal verstrekkingen in het kader van de terugbetaalde postnatale zorg ten laatste 1 jaar na de bevalling verlenen.

Het gaat om de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610, 428632, 422450, 428654,
428676, 422472, 428691 en 428713.

Die termijn verlengt niet tijdens de COVID-19-crisis.

Vroedvrouwen mogen die zorg wel vanop afstand verlenen tijdens de COVID-19-crisis, om de continuïteit van de zorg te kunnen verzekeren. Zij moeten wel de maatregelen van de ‘social distancing’ respecteren.

Vergoeding voor postnatale zorg tijdens de Covid-19-periode

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 01 april 2022