Continuïteit van de zorg door kinesitherapeuten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door kinesitherapeuten (art. 7 van de nomenclatuur).

Die uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart en gedurende de hele COVID-19-crisis.


We passen bepaalde termijnen en voorwaarden aan:

  • De leeftijdsgebonden vergoedingsvoorwaarden
  • De geldigheidstermijn van medische voorschriften
  • De geldigheidsduur van medische vaststellingen voor de Fa en Fb 
  • De geldigheidsduur van de kennisgeving voor Fa en Fb
  • De geldigheidsduur van een akkoord voor zware aandoeningen van een adviserend arts en de procedure om het akkoord te krijgen. 

We geven ook voorbeelden van aantallen en frequenties die ongewijzigd blijven.

Meer informatie over onze maatregelen die de continuïteit van zorg door de kinesitherapeuten tijdens de COVID-19-periode mogelijk maken

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 01 april 2022