COVID 19: derdebetalerssyteem toepassen als arts bij telefonisch advies

Tijdens deze crisisperiode is het mogelijk voor artsen om telefonisch advies te geven aan hun patiënten. Hoe kan u als arts in deze situatie deze 2 nieuwe codes aanrekenen via het derdebetalerssyteem?

Tijdens de COVID19-crisis is het mogelijk voor u als arts om telefonisch medisch advies te geven. Hoe kan u deze codes als arts aanrekenen?

Derdebetaler: verplicht bij patienten met een voorkeursregeling, sterk aangeraden voor alle patiënten.

U gebruikt de twee nieuwe nomenclatuurcodes 101990 (Advies met het oog op triage Covid-19) en 101135 (Advies met het oog op continuïteit van zorg).

Voor deze 2 codes:

  • is de toepassing van de derdebetalersregeling verplicht voor huisartsen bij patiënten met een voorkeursregeling.
  • Voor alle patiënten raden we het gebruik van derdebetalersregeling ten stelligste aan aangezien de patiënt niet fysiek aanwezig is en er geen remgeld verschuldigd is. De patiënt betaalt dus niets (de verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt het volledige bedrag).

Elektronische facturatie van de 2 nieuwe codes bij derdebetalersregeling

In geval van elektronische facturatie via eFact dient u geen reden te vermelden waarom u de derdebetalersregeling toepast.

Toepassing derdebetalingsregeling van de 2 nieuwe codes op papier

Maakt u voor de voormelde verstrekkingen geen gebruik van eFact, dan volgt u de volgende werkwijze.

U dient niet te vermelden waarom u de derdebetalersregeling toepast en zendt de getuigschriften voor verstrekte hulp naar het uniek adres per verzekeringsinstelling:

U voegt een overzicht toe, gedateerd en ondertekend, dat ten minste de volgende gegevens bevat, opgenomen op het model verzamelstaat derdebetalersregeling COVID 19:

  • het aantal bijgevoegde getuigschriften voor verstrekte hulp
  • uw RIZIV-nummer
  • uw naam, voornaam, KBO-nummer en uw adres
  • het bankrekeningnummer waarop de storting dient te worden uitgevoerd

Op het getuigschrift voor verstrekte hulp vermeldt u het INSZ nummer van de patiënt alsook, in de mate van het mogelijke, het nummer van het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten.

Om het voormelde ziekenfondsnummer te achterhalen, kan u gebruik maken van de portaalsite van MyCarenet.

De verzekeringsinstelling aanvaardt voor deze verstrekkingen de toepassing van de derdebetalersregeling op basis van de verzamelstaat derdebetalersregeling COVID 19 die u voegt bij de getuigschriften voor verstrekte hulp.

De getuigschriften voor verstrekte hulp kunnen meerdere keren per maand bij de verzekeringsinstellingen worden ingediend.

Deze uitvoeringsmodaliteit van de derdebetalersregeling is van toepassing op nationaal niveau. Andere akkoorden (lokaal, regionaal,…) zijn niet mogelijk.

Uw andere verstrekkingen aanrekenen via het derdebetalerssyteem.

Voor andere verstrekkingen blijven de gebruikelijke regels in verband met de derdebetalersregeling in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging van toepassing.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 31 maart 2020