Eerstelijnspsychologische zorg: videoconsultatie, meer flexibiliteit, voor alle leeftijden tijdens de COVID19-crisis

Om tegemoet te komen aan de uitzonderlijke nood aan psychische zorgverlening die ten gevolge van de Covid-19-crisis kan ontstaan, zowel bij burgers als bij professionelen, neemt het RIZIV tijdelijke maatregelen in het kader van de eerstelijns psychologische zorg door klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen.
Deze maatregelen omvatten het toestaan van video consultaties, versoepelingen van de verwijsprocedure inclusief toevoeging van de arbeidsarts als gemachtigde verwijzer en de toelating om de behandelingscapaciteit tijdelijk te overschrijden. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020. Vanaf 2 april 2020 worden de psychologische sessies bovendien overal onder dezelfde (tijdelijk versoepelde) voorwaarden terugbetaald voor patiënten van alle leeftijden.

 

De terugbetaling van eerstelijnspsychologische hulp vanop afstand heeft een dubbel doel:

 • mensen helpen die kampen met o.a. angst- en paniekklachten als gevolg van de coronacrisis.
 • De behandeling garanderen voor mensen die al eerstelijnspsychologische zorg kregen, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen.

Fysieke aanwezigheid is tijdens deze crisis niet langer verplicht: klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen nu videoconsultaties houden met hun patiënten.

Ook de voorwaarden rond verwijzing zijn versoepeld: naast huisartsen mogen preventie- en bedrijfsartsen nu mensen verwijzen naar een klinisch psycholoog of een orthopedagoog.

Hoe lang gelden deze maatregelen?

De maatregelen zijn retroactief van toepassing vanaf 14 maart 2020 en blijven geldig tot en met 30 juni 2020. In functie van het verloop van de COVID-19-pandemie kan deze periode verlengd worden.

De wettelijke basis voor deze maatregelen is voorzien  in de overeenkomst tussen het Verzekeringscomité en de netwerken geestelijke gezondheid.

Hoe nieuwe patiënten verwijzen?

Volgens de overeenkomst moet de patiënt beschikken over een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door een bepaalde arts volgens het model dat door het Verzekeringscomité is vastgesteld. Met een verwijsvoorschrift komt een patiënt in aanmerking voor een reeks van 4 psychologische sessies.

Tijdelijke aanpassingen omwille van Covid-19, voor de reeksen waarvan de eerste sessie plaatsvindt tijdens de duur van de maatregelen:

 • er zijn afwijkingen van de normale verwijsprocedure toegestaan mits de klinisch psycholoog/orthopedagoog voorafgaandelijk aan de sessies een traceerbare verwijzing van de arts ontvangt omwille van matig ernstige psychische problemen op vlak van onder meer angst of depressie.
 • patiënten kunnen verwezen worden door de arbeidsarts van de preventiedienst waarbij hun werkgever is aangesloten, ongeacht hun beroep of de sector waarin ze tewerkgesteld zijn. Dit dient te gebeuren met het volgende getrapte systeem :
  • binnen de onderneming zal de preventiedienst met arbeidsarts het eerste initiatief nemen om probleemsituaties op te lossen.
  • indien de problematiek op niveau van de preventiedienst niet kan opgenomen worden kan de arbeidsarts doorverwijzen naar de eerstelijns psychologische zorg.
  • indien het eerder gaat om een acuut posttraumatische problematiek wordt de patiënt verwezen naar gespecialiseerde zorg.

De verwijsmodaliteiten gelden ook voor de arbeidsarts. Zijn verwijsvoorschrift wordt bezorgd aan de huisarts van de patiënt.

Hoe verlopen de sessies?

Volgens de overeenkomst zijn de vergoedbare sessies de “psychologische sessie van 60 minuten” en de “psychologische sessie van 45 minuten”, waarbij de klinisch psycholoog/orthopedagoog en de rechthebbende gedurende respectievelijk 60 minuten en 45 minuten samen fysiek in dezelfde ruimte aanwezig zijn om de eerstelijns psychologische zorg te realiseren.

Als tijdelijke aanpassing mogen de sessies tijdens de duur van de maatregelen, door middel van videocommunicatie plaatsvinden, onder volgende voorwaarden:

 • Registratie van het contact en de duur ervan in het patiëntendossier.
 • De duur van 60/45 minuten moet gerespecteerd blijven. De tarieven kunnen onder die voorwaarden
  verder toegepast worden.
 • Het remgeld blijft verschuldigd.
 • Voor de sessies via videocommunicatie worden afzonderlijke pseudocodes gecreëerd.
 • Klinisch psychologen/orthopedagogen die met méér dan één netwerk een overeenkomst hebben (wat mogelijk is als de behandelaar meerdere praktijkruimtes heeft die gelegen zijn in de regio’s van verschillende netwerken) geven een sessie die via videocommunicatie gerealiseerd is ter facturatie door aan het ziekenhuis van het netwerk in wiens regio de sessie normaliter face-to-face zou hebben plaatsgevonden hebben.

Behandelingscapaciteit deelnemende klinisch psychologen/orthopedagogen

Volgens de overeenkomst is in de individuele overeenkomsten tussen elke klinisch psycholoog/orthopedagoog en hun netwerk per kalenderjaar een maximum capaciteit van aantal vergoedbare sessies vastgesteld. De psycholoog engageert zich om per maand 1/12 van die capaciteit te realiseren.

Als tijdelijke aanpassing mogen de klinisch psychologen/orthopedagogen tijdens de duur van de maatregelen hun maandcapaciteit overschrijden, ook als ze daardoor hun capaciteit op jaarbasis overschrijden.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 09 juni 2020