COVID-19: Gratis bijkomende psychologische hulp voor zelfstandigen in nood

Geestelijke gezondheidszorg  is heel belangrijk in de financiële en gezondheidscrisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Zelfstandigen vormen een belangrijke risicogroep onder diegenen die een groot risico lopen op psychologische problemen of zelfs zelfmoord.

Daarom hebben wij met de vzw "Un pass dans l'impasse" een overeenkomst ondertekend om specifiek voor zelfstandigen bijkomende psychologische ondersteuning aan te bieden. Deze overeenkomst is geldig tot 28 februari 2022.

Wat houdt dit concreet in? Een innoverend waarschuwingssysteem, een telefonische hulplijn en 8 gratis sessies psychologische zorg.

Ook u kan een rol spelen in dit nieuwe systeem! Aarzel niet om u bij deze actie aan te sluiten, als klinisch psycholoog, orthopedagoog, arts of "verkenner".

8 gratis sessies psychologische zorg

Zelfstandigen in psychologische nood kunnen 8 gratis sessies psychologische zorg krijgen van een erkend klinisch psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft gesloten met de vzw "Un pass dans l'impasse".

Deze vzw is sinds enkele jaren gespecialiseerd in een aanpak die gericht is op zelfstandigen en hun noden. Zij coördineert deze actie op nationaal niveau in samenwerking met Brusselse, Waalse en Vlaamse partners.

Een telefonische hulplijn en een netwerk "verkenners"

Gratis telefonische lijn

Iedere zelfstandige in psychologische nood kan rechtstreeks hulp krijgen door te bellen naar de gratis tweetalige hulplijn (Nederlands/Frans): 0800 300 25.

Verkenner en online "waarschuwing"

Ons doel is zelfstandigen in nood zo vroeg mogelijk te identificeren om hen naar aangepaste hulp door te verwijzen en zo te voorkomen dat hun onbehagen evolueert naar ernstigere psychische stoornissen en een mogelijk risico op zelfmoord. Om diegenen te helpen die misschien aarzelen om de eerste stap naar psychologische hulp te zetten, is het ook mogelijk om een beroep te doen op "verkenners".

Een verkenner heeft een rol als verbindingsschakel tussen de zelfstandige in nood en een behandeling die aan zijn noden is aangepast. De persoon die zich als "verkenner" inzet, staat door zijn beroep in contact met de zelfstandige. Bijvoorbeeld een zorgverlener, een ander hulpplatform, een OCMW-medewerker, maar ook een boekhouder, een vakbond, een sociale verzekeringsinstelling, een bankier, enz..

Deze "verkenner" (of een klinisch psycholoog of orthopedagoog die de overeenkomst met de vzw heeft ondertekend) activeert een "waarschuwing" via een online formulier. Uiteraard zal deze "waarschuwing" alleen met akkoord van de zelfstandige in werking worden gezet.

De vzw neemt vervolgens contact op met deze zelfstandige en verwijst hem door naar een geconventioneerde klinisch psycholoog of een geconventioneerde klinisch orthopedagoog die in de buurt van zijn woonplaats werkt. Als een van de klinisch psychologen of orthopedagogen die bij de actie betrokken is, het alarm zelf activeert, kan hij de follow-up rechtstreeks op zich nemen.

Een zelfstandige kan dus op 2 manieren worden geholpen:

 • Door zelf te bellen naar 0800 300 25 (tweetalig Nederlands/Frans)
 • Door een alarm dat wordt geactiveerd door een "verkenner" of een klinisch psycholoog of orthopedagoog die de overeenkomst met de vzw "Un pass dans l'impasse" heeft ondertekend.

Heeft u zin om als zorgverlener deel te nemen? Dat is een goed idee: uw bijdrage is van cruciaal belang!

 • U wil deelnemen als klinisch psycholoog of orthopedagoog? Vul dan dit deelnameformulier in. U wordt vervolgens uitgenodigd om uw overeenkomst met de vzw "Un pass dans l'impasse" te ondertekenen.
  De actie staat momenteel alleen open voor psychologen en orthopedagogen die als zelfstandige werken.
  Als u nog geen RIZIV-nummer hebt, krijgt u er automatisch één.
  In het kader van deze actie kan u ook een opleiding zelfmoordpreventie bij zelfstandigen volgen.
  Hier vindt u alle informatie en voorwaarden om deel te nemen aan deze actie.
 • U wil deelnemen als huisarts?
  Als huisarts speelt u een cruciale rol bij het opsporen van een psychologische problemen bij uw patiënten die als zelfstandige werken. Daarom moedigen we u aan om contact op te nemen met de vzw "Un pass dans l’impasse", om verkenner te worden en om onder uw patiënten de mensen die er baat bij zouden kunnen hebben door te verwijzen. Indien u vragen heeft over deze nieuwe maatregel, kan u contact opnemen met de vzw:
  • telefonisch: 081 77 78 70 (tweetalig Nederlands/Frans)
  • per e-mail: alert@un-pass.be 

U kan uw patiënten ook naar de vzw doorverwijzen.

 • Komt u of komt uw organisatie vaak in contact met zelfstandigen en wilt u "verkenner" worden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de vzw "Un pass dans l’impasse".

Hoe factureert u ons de sessies die u met een zelfstandige hebt?

Als klinisch psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst met de vzw heeft ondertekend, kan u uw volledige honorarium aan ons factureren. Voor 2021 is het honorarium vastgesteld op 75 euro per sessie (dit bedrag zal in 2022 worden geïndexeerd) met een maximum van 8 sessies per patiënt. De zelfstandige betaalt niets (geen remgeld).

Zodra u de overeenkomst hebt ondertekend, stuurt de vzw "Un pass dans l'impasse" u het Excelbestand dat u voor uw facturering moet gebruiken.

Hier ziet u hoe u de gegevens in de factureringstabel moet invullen en uw factuur moet indienen.

Een actie die overeenkomt met de realiteit van de zelfstandigen

De aanpak is erop gericht in te spelen op de realiteit en de cultuur van de zelfstandigen. Daarom werd de vzw "Un pass dans l’impasse" gekozen om dit initiatief uit te voeren: deze vzw heeft jarenlang ervaring in Wallonië en heeft zich gespecialiseerd in een aanpak die op zelfstandigen en hun noden is gericht. Zij coördineert deze actie op nationaal niveau in samenwerking met Brusselse, Waalse en Vlaamse partners.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 december 2021