Hoe terugbetaalde zorg in de context van COVID-19 elektronisch factureren?

We passen dagelijks de terugbetaling van zorg aan om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de nieuwe noden in de context van de COVID-19-crisis. Dat kan een impact hebben op de elektronische facturatie van die zorg in het kader van de derdebetalersregeling. Enkele preciseringen om die verstrekkingen elektronisch te factureren aan de verzekering voor geneeskundige verzorging.


Door tijdsgebrek is er geen officiële bijwerking met die aanpassingen, geformaliseerd door het Verzekeringscomité. Daarom hernemen we de instructies om die nieuwe maatregelen te factureren in de info van onze webrubriek Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: uitzonderlijke maatregelen in de strijd tegen COVID-19. U vindt daar de grote lijnen terug.

Nochtans vragen bepaalde maatregelen bijkomende toelichting. U vindt die technische preciseringen in het document Instructies in verband met tijdelijke COVID-19-maatregelen. We werken dat document regelmatig bij.

Vragen?

  • Zorgverleners met vragen over de RIZIV-maatregelen genomen tijdens de COVID-19-crisis kunnen ze stellen via covid19@riziv-inami.fgov.be.
  • Voor alle andere info gelinkt aan de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 9u tot 17u.

 

Laatst aangepast op 10 juni 2020