Nabehandeling door psychiatrische ziekenhuizen mogelijk vanop afstand

De meeste psychiatrische ziekenhuizen bieden een module nabehandeling aan na een partiële of volledige opname. Om heen-en-weerverkeer van patiënten in nabehandeling naar het ziekenhuis te voorkomen en om de continuïteit van de zorg te verzekeren kan het ziekenhuis de nabehandeling voortzetten via videocommunicatie vanop afstand, beeldbellen of telefonische ondersteuning.


Onder welke voorwaarden is nabehandeling vanop afstand mogelijk?

De vergoeding per uur nabehandeling bepaald in de nationale overeenkomst komt de facto neer op de vergoeding van groepszittingen. Die groepszittingen worden nu tijdelijk aangevuld met individuele zittingen vanop afstand, via videocommunicatie. die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De zittingen gebeuren via videocommunicatie vanop afstand of beeldbellen (met beveiligde ‘end-to-end encryptie’). Als dat niet mogelijk is voor de patiënt, dan kan telefonisch contact ook.
  • De therapeutische equipe van het ziekenhuis voert de zittingen uit.
  • Er is voor elke patiënt maximaal 1 zitting van 45 minuten per kalenderdag, met een maximum van 3 zittingen per kalenderweek.

Hoe gebeurt de facturatie van nabehandeling vanop afstand?

  • Het tarief voor de nabehandeling is 40 EUR.
  • De facturatie gebeurt via de derdebetalersregeling en zonder persoonlijk aandeel of supplementen voor de patiënt, zoals gebruikelijk is voor nabehandeling.
  • De nieuwe pseudocode voor de nabehandeling vanop afstand is 762996.

Hoe lang is nabehandeling vanop afstand mogelijk?

Nabehandeling vanop afstand is alvast mogelijk van 14 maart 2020 tot en met 31 december 2022, en misschien nog langer als de COVID-19-crisis langer duurt.

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 07 juni 2022