Hulp aan Belgische ziekenhuizen: COVID-19-patiënten overbrengen naar ziekenhuizen in onze buurlanden

In de Belgische ziekenhuizen is een groot aantal patiënten met COVID-19 opgenomen. De ziekenhuizen spreiden de patiënten maximaal binnen hun netwerk of binnen de provincie. Indien nodig kunnen ze ook patiënten overbrengen buiten hun netwerk of provincie.
Voortaan is ook een overbrenging naar ziekenhuizen in een buurland mogelijk om de Belgische ziekenhuizen te ontlasten. Hierbij de procedure en de maatregelen om deze overbrenging vlotter te laten verlopen.

Welke COVID-19-patiënten kan u overbrengen?

U mag COVID-19-patiënten overbrengen die zijn opgenomen op een afdeling voor intensieve zorgen (COVID-ICU) of op een gewone verpleegeenheid voor niet-intensieve zorg (non-ICU-COVID).

Welke procedure volgt u voor de overbrenging?

U volgt meerdere stappen:
Vooraleer een patiënt over te brengen, vergewist u er zich van dat het buitenlands ziekenhuis bereid is om COVID-19-patiënten op te nemen.
Eens de patiënt is overgebracht, brengt u de verzekeringsinstelling van deze patiënt zo snel mogelijk op de hoogte en bezorgt de nodige informatie, in functie van het statuut van verzekerbaarheid van uw patiënt.

Alle info over de te volgen procedure.

Hoe factureert u de overbrenging naar een buitenlands ziekenhuis?

De ziekenwagen die een COVID-19-patiënt vanuit een Belgisch ziekenhuis naar een ziekenhuis in een buurland overbrengt, factureert aan het Belgisch ziekenhuis. Het Belgisch ziekenhuis kan de terugbetaling vragen volgens de met de FOD Volksgezondheid gemaakte afspraken.

Indien u een beroep moet doen op een ziekenwagen via het eenvormig oproepstelsel, dan worden de kosten ten laste genomen volgens de met de FOD Volksgezondheid gemaakte afspraken.

Hoe lang geldt deze maatregel m.b.t. overbrenging?

Deze procedure van overbrenging van COVID-19-patiënten vanuit Belgische ziekenhuizen naar  ziekenhuizen in een buurland, geldt voor een overbrenging tot uiterlijk 30 april 2021.

Vragen?

  • Over de omzendbrief inzake overbrenging van een Belgisch ziekenhuis naar een ziekenhuis in een buurland: hospit@riziv-inami.fgov.be
  • Over de maatregelen die we tijdens de COVID-19-crisis nemen om de continuïteit van de zorg en de terugbetaling ervan te waarborgen, kunnen zorgverstrekkers hun vragen stellen aan covid19@riziv-inami.fgov.be
  • Voor elke andere vraag m.b.t. Covid-19-crisis : www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 9u tot 17u
 

Laatst aangepast op 04 november 2020