COVID-19 - Uitstel niet-dringende zorg voorkomen: verlengingsvoorwaarden zorgtrajecten versoepeld

Omwille van Covid-19 stellen artsen en ziekenhuizen niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen uit.
Dit kan ook een belangrijke impact hebben op jaarlijkse verlenging van de zorgtrajecten.

Om zo veel mogelijk te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken artsen, versoepelen we de verlengingsvoorwaarden.


Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Verlengingsvoorwaarden zorgtrajecten voor 2020

Voor het jaar 2020 versoepelen we de voorwaarden:

  • Het aantal raadplegingen of bezoeken door de huisarts wordt voor het jaar 2020 verminderd van 2 naar 1;
  • De referentieperiode voor de jaarlijkse raadpleging bij een arts-specialist wordt in 2020 eenmalig verlengd tot 24 maanden;
  • Er wordt voor het jaar 2020 niet gecontroleerd of de ondertekenende huisarts het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier heeft aangerekend.

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 01 april 2022