Vaccinatie voor de seizoensgriep: voor alle risicogroepen en uitbreiding terugbetaling

Het is belangrijk dat personen uit de risicogroepen zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Dit jaar is dit nogbelangrijker,omwille van het samenvallen van de seizoensgriep en de Covid-19 pandemie.

Om dat te vereenvoudigen, voeren we dit jaar 3 veranderingen in:

- Een verhoogde terugbetaling voor het vaccin tegen de seizoensgriep voor personen die in aanmerking komen voor vergoedbaarheid.
- We breiden we de terugbetaling uit naar alle patiënten uit de risicogroepen zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad.
- Ten laatste: personen die 65 jaar of ouder zijn hun griepvaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheker zonder een voorschrift van een arts.

​Beschikbaarheid van de griepvaccinatie: voorrang aan de hoogste risicogroepen

We voorzien in een verhoogde vergoeding voor de vaccins voor de seizoensgriep 2020-2021 voor alle risicogroepen zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad, en dit voor de 3 beschikbare specialiteiten (Alpharix Tetra®, Influvac Tetra® en Vaxigrip Tetra®).

Omwille van een beperkte beschikbaarheid van vaccins voor het vaccinatieseizoen 2020-2021 geven we uitzonderlijk voorrang gegeven aan de personen uit de hoogste risicogroepen (categorie A). Dit zijn volgende mensen:

 • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
 • Alle patiënten die lijden aan bepaalde chronische aandoening
 • Alle personen vanaf 65 jaar
 • Personen die in een instelling verblijven
 • Kinderen vanaf 3 jaar tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan
 • Personen werkzaam in de gezondheidssector
 • Personen die onder hetzelfde dak wonen als deze risicopersonen
 • Personen die samenwonen met kinderen jonger dan 6 maanden.

Omwille van onvoldoende beschikbaarheid van vaccins wordt de aflevering van het vaccin door uw apotheker voorlopig verboden voor personen uit categorie B en C, en voor patiënten die geen vergoedbaarheid genieten.

Wie kan een griepvaccin voorschrijven?

 • Een (huis)dokter
 • Een vroedvrouw (verloskundige) voor zwangere personen
 • Een apotheker wanneer voor mensen van 65 of ouder. Deze personen kunnen naar de apotheker gaan, zelfs wanneer ze nog geen voorschrift van een arts hebben (zie volgend hoofdstuk


Apothekers mogen voorschrijven

Tot 2 april 2021 kan u, als u 65 bent of ouder, rechtstreeks uw vaccinatie afhalen bij de apotheker, zelfs als u geen voorschrift van een arts heeft . In dit geval kan de apotheker zelf een voorschrift maken en u het vaccin afleveren. U moet dus enkel één keer naar de dokter: om u te laten inenten.

Deze maatregel ervoor dat u patiënten sneller het vaccin ontvangt. Ze vermindert ook de werklast van (huis)artsen. Zij kunnen zo meer tijd spenderen aan het verderzetten van andere behandelingen en vermijden dat noodzakelijke zorg wordt uitgesteld.

Opgelet: het toedienen van het vaccin blijft de verantwoordelijkheid van de arts. Uw arts moet u inenten (of het laten doen door een verpleegkundige).

Als apotheker kan u het vaccin voorschrijven wanneer:

 • U het vaccin aflevert in een open officina (deze maatregel is dus niet geldig in de ziekenhuisapotheek)
 • U het vastgelegde voorschrijfprotocol volgt, en dus de leeftijd van de patiënt verifieert, nagaat of die geen gevaarlijke allergieën heeft, en hen inlicht over de bewaring van het vaccin (koud).

U de aflevering registreert in het voorschriftenregister zodat de informatie beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de patiënt.

Hoeveel kost een vaccinatie voor de seizoensgriep?
 

Bij de apotheek
 
De kostprijs van het vaccin bedraagt 16,46 EUR. De terugbetaling hangt af van of de patiënt al dan niet tot een risicogroep behoort.
 
 • Patiënten uit de risicogroepen betalen dit jaar slechts 4,08 EUR voor het griepvaccin (2,45 EUR, voor mensen die een verhoogde tegemoetkoming genieten).
  Let op: Omwille van onvoldoende beschikbaarheid van vaccins wordt de aflevering van het vaccin bijgevolg exclusief gereserveerd voor mensen uit de hoogste risicogroepen (categorie A).

 • Patiënten die niet tot de risicogroepen behoren zouden normaal 16,46 EUR betalen. Dit jaar is de aanvraag helaas groter dan het aanbod. Griepvaccinaties zijn bijgevolg exclusief gereserveerd voor mensen uit de hoogste risicogroepen. Voorlopig mag uw apotheker u dit vaccin niet afleveren.

Bij de dokter

Artsen kunnen voor het voorschrijven, en het toedienen van vaccins de derdebetalersregeling toepassen. In dit geval betaalt u enkel het remgeld. 

Vragen? 

 

 

Laatst aangepast op 13 november 2020