COVID-19 : beschermingsmateriaal: prioritaire groepen in de gezondheidszorg

De Risk Management Group heeft, op basis van de input van wetenschappers en experten, de volgende prioriteiten voor de verdeling van materiaal beslist.  Deze groep handelt in deze COVID-19-crisis in naam en belang van de federale overheid en regio’s in ons land.


U vindt de lijst van priortiaire groepen voor de zorg voor de verdeling van persoonlijk beschermingsmateriaal op de website van de FOD Volksgezondheid.

Vragen?

  • Zorgverleners met vragen over de RIZIV-maatregelen genomen tijdens de COVID-19-crisis kunnen ze stellen via covid19@riziv-inami.fgov.be.
  • Richtlijn en procedures voor zorgverleners zijn beschikbaar via Sciensano.
  • Alle andere vragen gelinkt aan de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 9u tot 17u.
 

Laatst aangepast op 10 juni 2020