Zelfstandigen: Hoe berekenen we uw periode van arbeidsongeschiktheid gedurende de COVID-19-crisis?

Normaal gezien “erkent” de adviserend arts van het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige ten vroegste op de datum waarop de behandelend arts het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft ondertekend.
Gedurende de COVID-19-crisis zal de adviserend arts het begin van de ongeschiktheid kunnen bepalen op basis van de ongeschiktheidsperiode die de behandelend arts op het getuigschrift heeft vermeld, ook al ondertekent de arts het getuigschrift later.

Die tijdelijke maatregel is van toepassing voor zelfstandigen die tijdens de periode van 1 maart tot en met 30 september 2020 arbeidsongeschikt worden.


Waarom deze wijziging gedurende de COVID-19-crisis?

Normaal gezien erkent de adviserend arts van het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige ten vroegste op de datum waarop de behandelend arts het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft ondertekend. Ten gevolge van de noodzakelijke maatregelen die in het kader van deze COVID-19-crisis zijn genomen, is het echter niet altijd mogelijk om de behandelend arts te raadplegen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

We passen de gebruikelijke regel dus tijdelijk aan: het ziekenfonds zal het begin van de arbeidsongeschiktheid bepalen, rekening houdend met alle elementen waarover het beschikt, zoals de begindatum van de ongeschiktheid die de behandelend arts op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft vermeld, ook al komt de datum waarop hij dat getuigschrift heeft ondertekend na het begin van de ongeschiktheid.

Die regel is van toepassing op alle periodes van arbeidsongeschiktheid die tijdens de periode van 1 maart tot en met 30 september 2020 beginnen.

De regel is van toepassing als de zelfstandige zijn behandelend arts “fysiek” heeft geraadpleegd of wanneer hij zijn medisch advies telefonisch heeft gekregen in het kader van de specifieke situaties met betrekking tot COVID-19 (advies om de patiënten met symptomen te triëren en door te verwijzen, of advies om de continuïteit van de zorg te garanderen).

Wat is de impact op uw arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende de COVID-19-crisis?

Voor de berekening van uw uitkeringen zal uw ziekenfonds dus rekening kunnen houden met de volledige periode van arbeidsongeschiktheid die uw behandelend arts op uw getuigschrift heeft vermeld. Dat kan vanaf de 1e dag van die periode, ook al hebt u uw arts niet onmiddellijk kunnen raadplegen en heeft hij uw getuigschrift bijgevolg op een latere datum ondertekend.

Voorbeeld:
Een zelfstandige wordt arbeidsongeschikt op 1 juni 2020 maar hij kan zijn behandelend arts pas op 4 juni raadplegen. Als de behandelend arts op het klassieke getuigschrift vermeldt dat de arbeidsongeschiktheid op 1 juni is begonnen, zal de adviserend arts van het ziekenfonds een ongeschiktheid kunnen “erkennen” die op 1 juni is begonnen.

Opgelet:
De uitkeringsregels blijven grotendeels ongewijzigd: de carenzperiode blijft nog altijd van toepassing en dat geldt ook voor de termijn om uw ongeschiktheid bij het ziekenfonds aan te geven.

Hoe geeft u uw arbeidsongeschiktheid aan tijdens de COVID-19-crisis?

Er zijn geen fundamentele wijzigingen in de uitkeringsregels, ook al worden ze tijdens de COVID-19-crisis aangepast aan de tijdelijke maatregel.

  1. Raadpleeg uw behandelend arts, ofwel “fysiek”, ofwel telefonisch indien u zich in een van de specifieke COVID-19-situaties bevindt waarvoor een medisch advies via de telefoon mogelijk is.

 

  1. Vul het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in, samen met uw behandelend arts, zodra u ziek wordt.

Indien het gaat om een fysiek onderzoek bij de arts (of thuis) moet de behandelend arts altijd het klassieke model van getuigschrift van arbeidsongeschiktheid gebruiken en ondertekenen.
Vraag dat getuigschrift, indien nodig, aan uw ziekenfonds of download het op hun website.

Indien het gaat om een medisch advies via de telefoon, gebruikt de behandelend arts het “vereenvoudigde” model van getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
Hij zal u dat via e-mail toesturen.

  1. Bezorg uw getuigschrift aan het ziekenfonds.

In de context van de COVID-19-pandemie kunt u uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid via e-mail (scan of foto) aan de adviserend arts van uw ziekenfonds bezorgen, ongeacht of het gaat om het klassieke model of om het “vereenvoudigde” model.

Vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid, zoals uw behandelend arts dat op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft vermeld, hebt u 7 kalenderdagen de tijd om uw arbeidsongeschiktheid aan te geven (1e dag van de arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen). Met andere woorden: u hebt 7 dagen de tijd om uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan uw ziekenfonds te bezorgen.

Indien u uw getuigschrift later bezorgt, zal de uitkering waarop u recht hebt, worden verminderd: u verliest 10% voor elke dag dat u te laat bent, vanaf de dag waarop u recht hebt op de uitkering (begin van de periode van arbeidsongeschiktheid, zoals die is erkend door de adviserend arts) tot de dag waarop het getuigschrift naar het ziekenfonds wordt verstuurd (dag van verzending inbegrepen).

Vragen?

 

Laatst aangepast op 10 juni 2020