Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen: gedeeltelijk toetreden of weigeren online

De online procedure voor het registreren van gedeeltelijke toetredingen of weigeringen geeft tal van voordelen voor artsen en RIZIV maar er zijn ook een aantal technische moeilijkheden opgedoken die we zo snel mogelijk oplossen.


Vanaf dit jaar gebeurt de kennisgeving van een weigering of gedeeltelijke toetreding tot het akkoord uitsluitend elektronisch via de MyRiziv-module “Mijn conventiegegevens”. U vindt MyRiziv op onze site www.riziv.be  bij de  webtoepassingen.

Voordelen van de online procedure

 • Dankzij de online procedure kunnen we burgers, ziekenfondsen en artsenorganisaties heel snel in kennis stellen van de correcte conventiestatus van elke arts.  Een geregistreerde weigering / gedeeltelijke toetreding is bv. onmiddellijk zichtbaar in onze RIZIV-webtoepassing “Een zorgverlener zoeken”.  We kunnen de geregistreerde gegevens ook snel meedelen aan onze partners die de gezondheidszorg beheren (eHealth, ziekenhuizen, enz.).

 • De online procedure betekent een administratieve vereenvoudiging voor de arts:
  • Artsen die weigeren tot het akkoord toe te treden, kunnen dit op een heel eenvoudige wijze registreren en krijgen onmiddellijk een bevestiging.
  • Artsen die al gedeeltelijk toegetreden waren tot het vorige akkoord hoeven hun schema van gedeeltelijke toetreding niet meer opnieuw mee te delen: een herbevestiging volstaat.
  • Geen geloop naar de post voor een aangetekend schrijven
 • Via MyRiziv kunnen artsen:
  • hun gegevens op een veilige manier aan ons sturen
  • de met ons uitgewisselde gegevens altijd controleren en eventueel aanpassen (waarborg van integriteit en veiligheid van de gegevens)
 • Met de  MyRiziv-toepassing dragen we bij aan duurzame ontwikkeling door een vermindering van de papierberg.

Technische moeilijkheden en oplossingen

De MyRiziv-module voor de online toetreding of weigering functioneert correct, we hebben hierover nog geen klachten ontvangen. We zijn ons echter wel bewust van een aantal technische moeilijkheden bij het aanmelden bij de online toepassing.

De vastgestelde problemen zijn drieërlei:

 1. de eId kan niet gelezen worden om zich aan te melden.
 2. het aanmelden lukt niet via eId op Mac met de browser Safari
 3. vanaf mobiele toestellen kan niet aangemeld worden.

We kunnen volgende oplossingen aanreiken

 1. Voor het goed gebruik van de eId moet de software correct geïnstalleerd zijn. Hiervoor kan de arts contact opnemen met het Contactcenter van ehealth:
  • e-mail : support@ehealth.fgov.be   
  • Telefoon: +32(0)2 788 51 55 - van 7u30 tot 12u en van 13u tot 17u15

   Als daar geen oplossing kan gevonden worden kan de arts onze helpdesk contacteren
  • E-mail : helpdesk@riziv.fgov.be
  • Telefoon: +32(0)2 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u tot 17u15.
 2. Onze ICT-dienst heeft het probleem  opgelost . Vanaf 20 april 2017 werkt het aanmelden via Safari.
 3. Inloggen via mobiele toestellen is voortaan mogelijk. We zullen het gebruik van MyRiziv via deze toestellen in de toekomst nog verder optimaliseren 

Via onze website www.riziv.be zullen we de artsen op de hoogte van de evolutie van de problemen en oplossingen.

Periode om toe te treden of te weigeren verlengd

Om alle artsen de mogelijkheid te geven om hun gedeeltelijke toetreding of weigering mee te delen, verlengen we de periode waarbinnen de arts zijn toetreding of weigering kan geven tot 31 mei 2017.

Wettelijke verplichting na overgangsperiode van 3 jaar

Deze online procedure is voorzien in artikel 50§3 van onze gecoördineerde wet. In overleg met onze artsenorganisaties en ziekenfondsen is een overgangsperiode van 3 jaar voorzien (de wetswijziging is eind 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd).

Contacten