84 % van de kinesitherapeuten hebben de individuele overeenkomst aanvaard

Er is opnieuw tariefzekerheid voor patiënten bij de raadpleging van een kinesitherapeut. 84,1 % van de kinesitherapeuten hebben de individuele overeenkomst vastgesteld door het Verzekeringscomité aanvaard.

​De nieuwe overeenkomst M/17 van de kinesitherapeuten is in werking getreden op 1 januari 2017 en geldt tot 31 december 2017.

Alle kinesitherapeuten hebben op 10 maart 2017 een omzendbrief gekregen waarbij ze informatie kregen over de inhoud. Zij konden zich binnen een termijn van 30 dagen uitspreken over hun toetreding. Die termijn is afgelopen op 10 april 2017.
We stellen vast dat 84,01 % van de kinesitherapeuten toetreden tot de overeenkomst M/17. Bij de vorige overeenkomst, M/15, bedroeg dat percentage 91,46%.

Zoals wettelijk bepaald en aangezien het percentage toegetreden kinesitherapeuten hoger is dan 60% worden de bedragen van de tegemoetkomingen van de verzorging verleend door niet-toegetreden kinesitherapeuten, verminderd met 25%. Deze maatregel zal in werking treden op 1 mei 2017. Voor de verzorging verleend aan rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming zijn de niet-toegetreden kinesitherapeuten hoe dan ook verplicht de tarieven in de overeenkomst te respecteren.

Na het akkoord met de tandartsen van 12 april, is er dus een nieuwe stap gezet naar een grotere tariefzekerheid voor de patiënten. 

Contacten