Nieuw akkoord tandartsen ziekenfondsen 2017-2018

Er is een nieuw akkoord tussen de tandartsen en de ziekenfondsen voor 2017 en 2018 waardoor de tariefzekerheid voor de patiënten terug verzekerd zal zijn vanaf 1 mei 2017.

 

Op 12 april heeft de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen (NCTZ) een overeenstemming bereikt over een nieuw akkoord 2017-2018.

Hieronder vindt u de belangrijkste krachtlijnen van dit akkoord.

Terugbetaling

 • De persoonlijke aandelen (remgelden) voor de patiënt blijven onveranderd in 2017.
 • De persoonlijke aandelen (remgelden) blijven ook in 2018 ongewijzigd voor kinderen, voor de preventieverstrekkingen en voor de patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
 • Er komt een betere terugbetaling van de tandzorg voor patiënten met kanker die nu met soms zeer dure behandelingen worden geconfronteerd.

Tarieven

 • De honoraria worden aangepast aan de stijging van de kosten van materiaal en instrumentarium.
 • Er komen maximumtarieven voor bepaalde technische ingrepen bijv. het gebruik van bioactief materiaal.
 • Voor 1 december 2017 moet er een akkoord zijn over de indexering van de honoraria vanaf 1 januari 2018.

Gezondheidsdoelstellingen en toegankelijkheid

De NCTZ stelt o.m. volgende doelstellingen vast:

 • toename van het aantal rechthebbenden dat een beroep doet op tandzorg in de loop van een kalenderjaar;
 • verbetering mondgezondheid bij jongeren, jongvolwassenen  en voorkeurgerechtigden;
 • afname van het aantal ouderen van > 65j zonder eigen tanden;
 • een substantieel aantal patiënten verzorgd aan conventietarieven en toename van verzorging aan conventietarieven;
 • afstemming van het lokale zorgaanbod (tandartsen en hulpkrachten in de tandartspraktijken) op de zorgnood.

Tegen  1 december2017 moeten een beginpunt en een indicator worden vastgesteld om de evolutie van deze gezondheidsdoelstellingen te meten.

Mondzorgtraject

Het mondzorgtraject dat in 2016 in werking trad, bepaalt een voordeliger terugbetaling voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken. De aankondiging van het mondzorgtraject heeft, mede dankzij de sensibiliseringscampagnes van  de ziekenfondsen eind 2015, ertoe geleid dat meer patiënten de tandarts bezoeken. Van 2014 naar 2015 hebben 10% meer verschillende patiënten een tandarts bezocht. De NCTZ zal het mondzorgtraject in de loop van 2018 evalueren en indien nodig bijsturen. Het belang van een regelmatig tandartsbezoek zal blijvend onder de aandacht worden gebracht, in het bijzonder door promotie van het mondzorgtraject.

Antifraudemaatregelen

De NCTZ blijft inzetten op antifraudemaatregelen teneinde oneigenlijke uitgaven te vermijden. Zij verleent daarom onder meer haar volle medewerking aan het Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2016-2017.

Meer informatie

Contacten