Het RIZIV zoekt een Geneesheer-Directeur-Generaal om het hart van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) sneller te doen slaan

Het RIZIV en artsen zijn onvermijdelijke partners, beiden zijn nodig om de implementatie van de gvu-verzekering op het terrein beter te controleren. Het RIZIV zoekt een gemotiveerde arts voor de functie aan het hoofd van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC).

 

De DGEC  1 van de 5 grote kerndiensten van het RIZIV, de slagader van onze systemen voor geneeskundige verzorging en sociale zekerheid.

De DGEC analyseert, evalueert, verifieert en informeert de zorgverleners met betrekking tot de soms complexe reglementering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering). De DGEC onderzoekt de praktijkvoering op het terrein en staat dan ook mee garant voor het optimale gebruik van het budget en de kwaliteit van onze zorg.

To the point: het gaat hier om een functie met een grote verantwoordelijkheid en een belangrijke sociale impact, die de hartslag van de leiddinggevende wellicht meermaals zal doen stijgen van voldoening.

Het RIZIV zoekt een arts die niet snel buiten adem is, met een passie voor de mechanismen van de GVU-verzekering en die de nieuwe uitdagingen van de DGEC volop wil aangaan.

Kandidaten hebben de kans zich aan te bieden tot 16 september via Selor.
Voor meer info over de functie, het profiel en het aanbod: raadpleeg de website van Selor.

Contacten