84 % van de artsen is ‘geconventioneerd’ voor 2018

De telling van de toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen ziekenfondsen 2018-2019 is beëindigd. De artsen hebben tussen 13 februari en 15 maart 2018 de mogelijkheid gehad om via de toepassing op de website van het RIZIV hun weigering of beperkingen door te geven. Er zijn weinig wijzigingen in vergelijking met de akkoorden 2016-2017 en 2017: 84 % van de artsen treden toe tot het akkoord (‘conventioneren’) en zullen dus de overeengekomen tarieven toepassen. Dat hoge percentage toetredingen waarborgt een toegang tot kwaliteitsvolle zorg aan het grootste deel van de patiënten.


Globale resultaten

84,29 % van de artsen treden toe tot het akkoord 2018-2019 (86 % in 2017 en 84 % in 2016):

  • 89,49 % van de huisartsen (90,26 % in 2017 en 88,54 % in 2016)
  • 81,03 % van de specialisten, alle specialismen samen (83,34 % in 2017 en 81,12 % in 2016).

Globaal verandert er dus weinig in vergelijking met de vorige akkoorden.

Resultaten per streek

  Toetreding huisartsen Toetreding specialisten Totaal toetredingen
Brussels gewest 82,07 % 82,70 % 82,48 %
Waals gewest 87,27 % 84,21 % 85,40 %
Vlaams gewest 92,60 % 78,60 % 84,13 %
Totaal België 89,49 % 81,03 % 84,29 %


Resultaten per specialisme

Bij de meeste specialismen blijft de toetreding stabiel in vergelijking met de akkoorden voor 2016-2017 en 2017.

De meest toegetreden specialismen (meer dan 90 % toetredingen) zijn:  geriatrie, acute en urgentiegeneeskunde, oncologie, interne geneeskunde en endocrino-diabetologie, klinische biologie,
radiotherapie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie, anesthesie-reanimatie, pneumologie en pathologische anatomie.


De minst toegetreden specialismen (minder dan 50 % toetredingen) zijn: dermato-venereologie, oftalmologie en plastische heelkunde.

Toegang tot kwaliteitsvolle zorg voor het grootste deel van de burgers is gewaarborgd

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 gesloten tussen vertegenwoordigers van de artsen en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) bepaalt onder meer de maximumtarieven die een toegetreden arts mag vragen aan zijn patiënt. Het bepaalt ook de sociale voordelen toegekend aan toegetreden artsen.
Het akkoord waarborgt de tariefzekerheid voor de patiënten en een toegang tot kwaliteitsvolle zorg voor het grootste deel van de burgers.
De artsen zijn vrij om al dan niet toe te treden (geheel of gedeeltelijk).

Meer informatie

Contacten