Verdeling van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering: voorstel Verzekeringscomité

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft vandaag een voorstel goedgekeurd over de verdeling van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voor 2018. De begrotingsdoelstelling voor 2018 bedraagt 25,450 miljard EUR.


Een inspanning nodig van 237,9 miljoen EUR

Ten opzichte van de technische ramingen van de diensten van het RIZIV en rekening houdend met de positieve maatregelen (psychologen, IFIC (Instituut functieclassificatie), geïnterneerden enz.) van de regering voor 2018, bedraagt de te leveren inspanning 237,9 miljoen EUR.

Er zijn inspanningen nodig in verschillende sectoren.

 • De belangrijkste inspanning gebeurt in de sector van de geneesmiddelen. Daarin zullen er maatregelen komen voor een totaalbedrag van 188 miljoen EUR, om de afspraken in het kader van het pact van de regering met de geneesmiddelensector te kunnen respecteren. In dat pact is er een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,5 % afgesproken. Over de te nemen maatregelen heeft de Minister een principieel akkoord bereikt.
 • Een gelijkaardige inspanning is nodig in de sector van de medische hulpmiddelen en implantaten. Overeenkomstig de afspraken van het ‘beMedTech-pact’ is er een inspanning van 8 miljoen EUR nodig.
 • Van de artsen is:
  • een inspanning nodig van 29,9 miljoen euro, zoals al overeengekomen in de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen
  • een bijkomende inspanning nodig van 6 miljoen EUR.
 • Voor alle andere sectoren samen (tandartsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, kinesitherapeuten enz.) bedraagt de inspanning 6 miljoen EUR.

Enkele belangrijke punten

 • Het voorstel is goedgekeurd overeenkomstig de nieuwe procedure. Dat betekent dat er zowel op de bank van de zorgverleners als op de bank van de verzekeringsinstellingen een 2/3 meerderheid (1e stemronde) of gewone meerderheid (2e stemronde) nodig was. Een 2/3e meerderheid is vandaag bereikt over het begrotingsvoorstel voor 2018. Alle partners geven hiermee een belangrijk signaal met betrekking tot de toegevoegde waarde van het overlegmodel.
 • Alle sectoren krijgen de noodzakelijke indexmassa toegekend. Eventueel kunnen ze die aanwenden in het kader van de te nemen maatregelen. De akkoorden- en overeenkomstencommissies moeten de maatregelen zo snel mogelijk uitwerken.
 • De afspraken in de sectoren waarvoor er een ‘meerjarenkader’ werd overeengekomen (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten, apothekers) worden gerespecteerd. Het Verzekeringscomité uit evenwel de wens om hierbij meer betrokken te zijn.

Wordt vervolgd …

Het Verzekeringscomité zal ook in de loop van het komende jaar een visie op de toekomst van de gezondheidszorg ontwikkelen, samen met experten en belangrijke stakeholders. Het is noodzakelijk om goed voorbereid te zijn ten aanzien van de maatschappelijke, economische, organisatorische en technologische ontwikkelingen die de volgende 15 jaar op ons afkomen.

Het voorstel van het Verzekeringscomité zal volgende maandag aan de Algemene Raad worden voorgelegd.

Contacten