Overeenkomsten goedgekeurd met gespecialiseerde centra complexe kanker voor pancreas- en slokdarmkanker

Het verzekeringscomité van het RIZIV besliste vandaag welke de enige centra zijn die vanaf 15 juli complexe ingrepen kunnen uitvoeren bij pancreas- en slokdarmchirurgie. Een garantie voor kwaliteit van zorg, want deze referentiecentra voor complexe kanker zijn centra met bewezen ervaring en expertise in complexe kankerchirurgie.


Hoogwaardige kwalitatieve zorg door concentratie van expertise

Het Verzekeringscomité nam eind 2018 de beslissing om aan ziekenhuizen een overeenkomst voor te leggen om de organisatie van chirurgische zorg voor patiënten met een zeldzame of complexe kanker te verbeteren. De overeenkomsten die vandaag zijn aangegaan hebben betrekking op enerzijds pancreaschirurgie en anderzijds slokdarmchirurgie.

Deze beslissing kwam er rekening houdend met de aanbevelingen van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (rapport 219A) en de uitdrukkelijke beleidsoriëntaties van de minister van sociale zaken en volksgezondheid om de expertise van complexe kankerchirurgie te concentreren in centra met bewezen ervaring.

De betrokken ziekenhuizen konden tot 31 maart 2019 een aanvraag indienen voor een overeenkomst, enerzijds voor pancreaschirurgie, anderzijds voor slokdarmchirurgie. Hierbij moesten zij aantonen dat de ziekenhuizen aan de in de overeenkomst voorziene kwaliteitscriteria voldoen. Ziekenhuizen konden hierbij ook samenwerkingsafspraken maken om de ingrepen voortaan op één plaats uit te voeren. Bij de aanvraag werd ook informatie verschaft over het aantal ingrepen dat in de komende jaren zou kunnen worden uitgevoerd.

Het Verzekeringscomité nam op dit vlak vandaag 1 juli 2019 volgende beslissing: 

Slokdarmchirurgie

Voor complexe slokdarmchirugie werden 14 aanvragen ingediend. 10 aanvragen beantwoorden aan de gestelde voorwaarden uit de overeenkomst (artikel 5). Hierbij werd tevens een voldoende geografische spreiding verzekerd.

In 2018 werden 485 oesofagectomieën uitgevoerd in 45 ziekenhuizen. Vanaf 15 juli 2019 zullen die ingrepen enkel nog worden vergoed in de toegetreden ziekenhuizen (zowel in de centra voor complexe slokdarmchirurgie als in de ziekenhuizen waarmee een samenwerkingsakkoord werd afgesloten).

Vanaf 1 januari 2020 zullen de ingrepen enkel nog vergoed worden in de centra voor complexe slokdarmchirurgie.

Vandaag keurde het Verzekeringscomité de overeenkomsten met de centra voor complexe slokdarmchirurgie goed.

Pancreaschirurgie

Voor complexe pancreaschirurgie werden 16 aanvragen ingediend. 15 aanvragen beantwoorden aan de gestelde voorwaarden uit de overeenkomst (artikel 5). Hierbij werd tevens een voldoende geografische spreiding verzekerd.

In 2018 werden 567 pancreaticoduodenectomie-ingrepen (« Whipple-ingrepen ») uitgevoerd in 55 ziekenhuizen.

Vanaf 15 juli 2019 zullen die ingrepen enkel nog worden vergoed in de toegetreden ziekenhuizen (zowel in de centra voor complexe pancreaschirurgie en de ziekenhuizen waarmee een samenwerkingsakkoord werd afgesloten).

Vanaf 1 januari 2020 zullen de ingrepen enkel nog vergoed worden in de centra voor complexe pancreaschirurgie.

Vandaag keurde het Verzekeringscomité de overeenkomsten met de centra voor complexe pancreaschirurgie goed.

Voortaan enkel terugbetaling voor ingrepen in toegetreden centra

Vanaf 15 juli 2019 zal geen terugbetaling meer worden toegekend voor ingrepen uitgevoerd in ziekenhuizen waarmee geen overeenkomst kon worden afgesloten. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen heeft hiertoe op 17 juni 2019 beslist om de waarde van de sleutelletters van de betrokken nomenclatuurcodes op 15 juli 2019 op nul te zetten.

Kwaliteitsopvolging en evaluatie

De uitvoering van de goedgekeurde overeenkomsten wordt jaarlijks geëvalueerd door een stuurgroep van experten op basis van de door de Stuurgroep “Complexe chirurgie” vastgestelde indicatoren

Contacten