Het elektronisch getuigschrift: voortaan kunnen alle huisartsen elektronisch attesteren

Na een geslaagde testperiode bij de huisartsen tijdens de maand januari, kan het elektronisch getuigschrift voortaan door alle artsen worden afgeleverd. Alle huisartsen die over erkende software beschikken, mogen elektronisch attesteren. Een nieuwe stap in de digitalisering van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid : “Dankzij deze toepassing zal je als patiënt geen doktersbriefjes meer moeten binnenbrengen bij je ziekenfonds. De huisarts zal het getuigschrift digitaal doorsturen, waardoor je niet meer met papier hoeft te zeulen en bovendien sneller terugbetaald zal worden. En voor de huisarts betekent eAttest minder administratie.”

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC): “Met de invoering van het eAttest zetten we een historische stap. Eindelijk zal je als patiënt niet langer meer doktersbriefjes in brievenbussen moeten droppen, maar wordt de terugbetaling automatisch en veilig geregeld. Dankzij het eAttest kan het ook veel sneller. Bovendien geeft het ons als ziekenfondsen de kans om nog meer in te zetten op dienstverlening waarmee we echt het verschil kunnen maken. Minder administratie betekent dat er tijd vrijkomt voor kerntaken waarmee we de gezondheid van onze leden echt bevorderen, zoals preventie of maatschappelijk werk.

Door samen te werken aan de ontwikkeling van MyCarenet (meer dan 1,5 miljard transacties in 2017) en de elektronische dienst e-attest, dragen de ziekenfondsen bij tot de continue modernisering van ons socialezekerheidssysteem waardoor het performanter en toegankelijker wordt. Deze nieuwe toepassing is een belangrijke stap en past in het globaal plan waarin geleidelijk aan alle zorgverleners zullen worden betrokken.”

Hoe werkt eAttest?

Op het einde van de raadpleging of het huisbezoek, kan de huisarts het getuigschrift met zijn software, via het eAttest-systeem, naar het ziekenfonds van de patiënt sturen.
Enkele seconden na de verzending ontvangt uw arts een ontvangstbewijs van het ziekenfonds. Na controle en als alles in orde is, zal het ziekenfonds het terugbetalingsbedrag op de rekening van de patiënt storten.

Vervolgens overhandigt de huisarts aan de patiënt een bewijsstuk waarop onder meer het aangerekende bedrag, het bedrag van het honorarium (volgens het akkoord) en ook het nummer van het ontvangstbewijs vermeld staan. Met dat unieke nummer kan de patiënt de verwerking van zijn elektronisch getuigschrift bij het ziekenfonds volgen. 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van elektronisch attesteren?

  • Voor de patiënten: zij moeten hun getuigschrift niet meer aan hun ziekenfonds bezorgen. Het circuit is eenvoudig, snel, automatisch en beveiligd.
  • Voor de huisartsen: het gaat om een administratieve vereenvoudiging (ze moeten geen getuigschriftenboekjes meer kopen en geen boekhouding voor de fiscus bijhouden ) en een beveiligde uitwisseling. Indien de huisarts, dankzij eAttest, de eGMD-dienst al gebruikt, zal de automatische verlenging van het GMD nog sneller worden betaald.
  • Voor de ziekenfondsen: dit is een volgende stap in de digitalisering en modernisering van hun diensten.

eAttest: voor welke patiënten en voor welke professionele zorgverleners?

eAttest wordt gebruikt voor de patiënten in het kader van de contante betaling, die buiten de derdebetalersregeling vallen. Voor de patiënten die de derdebetalersregeling genieten, kan de huisarts de verstrekkingen elektronisch factureren dankzij de eFact-dienst.

Momenteel kunnen enkel de huisartsen die over erkende software voor die dienst beschikken, gebruik maken van eAttest, en dit op vrijwillige basis. De huisartsenwachtdiensten en de huisartsen in opleiding (al dan niet op naam van hun stagemeester) kunnen ook gebruik maken van die dienst. Een lijst van de erkende softwarepakketten voor eAttest is terug te vinden op de website van MyCareNet.

In een latere fase zal eAttest ook ter beschikking worden gesteld van andere zorgverleners, zoals de tandartsen.

eAttest: geleidelijke invoering en zonder verplichting

eAttest is beschikbaar op vrijwillige basis, er is dus geen enkele verplichting. Afwisselen is ook mogelijk: soms op paper, soms elektronisch.

Hoe worden de huisartsen en de patiënten geïnformeerd?

  • Voor de patiënten: de ziekenfondsen bieden een waaier aan informatie aan, meer bepaald via hun website.  Bovendien zal een folder ter beschikking worden gesteld van de artsen, zodat zij hun patiënten ook kunnen informeren. Voor meer informatie: zie de websites van de ziekenfondsen en de website van het RIZIV.
  • Voor de artsen: de verschillende websites (meer bepaald, riziv.be en mycarenet.be) bieden concrete informatie. Een animatiefilm waarin dit nieuwe elektronische circuit wordt toegelicht, is ook beschikbaar op die websites.
  • In de loop van 2018 zal een uitgebreidere informatiecampagne over verschillende elektronische vorderingen op het vlak van de verzekering voor geneeskundige verzorging worden uitgewerkt.

Perscontact RIZIV

Sandra De Clercq, Communicatiecel RIZIV : communication@inami.fgov.be, +32(0)2 739 72 13

Perscontacten van de verzekeringsinstellingen

 

Landsbond der christelijke mutualiteiten
Dieter Herregodts: 0475/ 86 36 71Landsbond van de neutrale ziekenfondsen
Frédéric Depauw: 02/ 535 73 46Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten
Katrien De Weirdt: 047/38 529 36Landsbond van liberale mutualiteiten
Thomas Joos: 02/ 542 87 38Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen
Steven Vervaet: 0477/ 50 70 57
Hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering
Guillaume Janssens: 02/229 34 22
Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail