Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen: start maar is nog niet afdwingbaar vanaf 1 juni 2018

Eind april 2018 maakten al ongeveer 15.000 voorschrijvers gebruik van de mogelijkheid om elektronische geneesmiddelenvoorschriften op te stellen. Het gaat daarbij maar liefst om 3,5 miljoen voorschriften. Een positieve evolutie dus. In december 2017 zette het Verzekeringscomité immers het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken, uitgezonderd voor huisbezoeken en bepaalde leeftijdscategorieën van voorschrijvers.


De procedure die voorafgaat aan de verplichtin

De Raad van State heeft een advies geformuleerd over het wetsontwerp dat de verplichting tot elektronisch voorschrijven invoert. Het ontwerp van wet gaat nu voor finale bespreking naar de Kamer en daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een uitvoeringsbesluit zal ten slotte de datum van inwerkingtreding en de uitzonderingen bevestigen.

Dat betekent concreet dat de wettelijke verplichting nog niet afdwingbaar wordt vanaf 1 juni 2018, de datum die het Verzekeringscomité aanvankelijk in het vooruitzicht had.

We doen een warme oproep naar de voorschrijvers om vanaf 1 juni 2018 toch te starten met het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen zodat we deze positieve evolutie verder kunnen zetten.

Een positieve evolutie, dankzij de medewerking van velen

Vele voorschrijvers hebben er al voor gekozen om hun voorschriften elektronisch aan te maken en het aantal blijft maandelijks stijgen. Via het project Recip-e, het eHealth-platform, de softwareleveranciers, de beroepsverenigingen van voorschrijvers en apothekers en de opleidingsverantwoordelijken, werd en wordt alles in het werk gesteld om het elektronisch voorschrijven onder goede voorwaarden van start te laten gaan.

Contacten