Het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) zet zijn werkingsjaar 2016 in de kijker

Het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) van het RIZIV publiceert zijn activiteitenverslag over 2016. Dat was het 4e volledige werkingsjaar van het FMO, sinds zijn ontstaan op 1 september 2012. De volgende 10 feiten die u zeker moet weten, geven u alvast een voorproefje van het verslag.


Wat u moet weten over de aanvragen bij het FMO in 2016

 1. Het FMO ontving gemiddeld 50 nieuwe aanvragen per maand. De teller van het totale aantal aanvragen sinds het ontstaan van het FMO komt daarmee op 3.768.

 2. Het FMO ontving evenveel Nederlandstalige als Franstalige aanvragen. Ook voor het totale aantal aanvragen bij het FMO is er een 50/50-verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige aanvragen.

 3. Herkomst van de aanvragen: 50 % kwam uit Vlaanderen, 27 % uit Wallonië, 20 % uit het Brusselse en 3 % uit het buitenland.

 4. In meer dan de helft van de gevallen (60 %) diende het slachtoffer zelf zijn aanvraag in. In 20 % was dat het ziekenfonds van het slachtoffer, in 9 % zijn advocaat en in 4 % zijn patiëntenvereniging.

Wat u moet weten over de output van het FMO in 2016

 1. Het FMO spendeerde een kleine 3,4 miljoen EUR aan expertises:
  • ruim 2,6 miljoen EUR aan medische expertises
  • 780.000 EUR aan erelonen van advocaten en juristen.

 2. Het FMO heeft in 2016 adviezen gegeven in 411 dossiers. Dat zijn er 62 meer dan in 2015.
  • In 2 % van de dossiers gaat het om een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, waarbij de wettelijk bepaalde ‘ernstgraad’ is bereikt. In die dossiers zal het FMO de schade vergoeden, zonder terugvordering.
  • In 16 % van de dossiers gaat het om een medisch ongeval met aansprakelijkheid. In die dossiers zal het FMO vragen aan de verzekeraar van de zorgverlener om de schade te vergoeden. Als die dat weigert en de ‘ernstgraad’ bereikt is, dan kan het FMO de schade vergoeden, om die later dan wel terug te vorderen.
  • In 82 % van de dossiers is een schadevergoeding niet aan de orde, bv. omdat het om een voorzienbare complicatie bij de patiënt gaat.

 3. Het FMO heeft schadevergoedingen uitbetaald in 44 dossiers, voor een totale som van 5.365.428 EUR. Dat gebeurde voornamelijk in de vorm van een ‘kapitaal’ (een bedrag dat de schade in 1 keer vergoedt), variërend van 5.645,69 EUR tot 556.533 EUR.

Wat u moet weten over de uitdagingen van het FMO in 2016

 1. Het is een uitdaging om het personeelskader van het FMO volledig in te vullen. In 2016 is dat bijna gelukt, maar er blijven wel moeilijkheden om artsen aan te werven.

 2. In 2016 publiceerde het FMO een nieuwe overheidsopdracht voor artsen-experten en advocaten-juristen, maar toch blijft er nog een tekort aan externe artsen-experten. Het gaat vooral om de disciplines verzekeringsgeneeskunde, orthopedie, neurochirurgie, pediatrie, verloskunde, anesthesie en algemene heelkunde.

 3. Er is nog steeds een belangrijke achterstand in de behandeling van de dossiers, maar er is wel een positieve evolutie. Eind 2016 was 28 % van het totale aantal dossiers afgesloten, een jaar eerder was dat nog maar 20 %.

Meer weten?

In het kader van zijn duurzaamheidsbeleid publiceert het RIZIV zijn jaar- en activiteitenverslagen enkel nog digitaal.

Activiteitenverslagen van het Fonds voor de medische ongevallen

Contacten