Rationeel gebruik van geneesmiddelen tegen astma en COPD bij volwassenen

Ongeveer 1,5 miljoen mensen krijgen elk jaar een tegemoetkoming voor minstens één geneesmiddel voor de behandeling van respiratoire aandoeningen. De meest voorkomende chronische respiratoire aandoeningen, zijn astma en "Chronic obstructive pulmonary disease" (COPD)
De consensusvergadering van 11 mei 2017 zal aandacht besteden aan nieuwe therapieën en de vastgestelde bijwerkingen.

Tijdens deze consensusvergadering zullen volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Tijdens deze consensusvergadering zullen volgende onderwerpen aan bod komen:
  • Hoe kan de therapietrouw worden geëvalueerd?
  • Hoe kan de therapietrouw worden verbeterd?
  • Welke indicatoren moeten worden gebruikt voor welke gebruikers?
  • Wat is het belang van een bepaalde toedieningsvorm voor de therapietrouw?
  • Kunnen er aanbevelingen worden gedaan op het vlak van de startbehandeling?
 • de meer recent ingevoerde onderhoudsbehandelingen van astma bij volwassenen
  • de anticholinergica met een lange werkingsduur,
  • de macroliden
  • de anti-IgE-monoklonale antilichamen (interleukine-5-neutraliserende stoffen).
   We onderzoeken welke rol die behandelingen spelen in het therapeutisch schema, rekening houdende met de beschikbare evidentie omtrent doeltreffendheid, mogelijke bijwerkingen, vergelijkingen met andere behandelingen.
 • de combinaties van inhalatiebronchodilatatoren in geval van COPD, alsook de combinatie ervan met inhalatiecorticosteroïden en een langdurige antibioticabehandeling.

Deze besprekingen actualiseren ook de gegevens van consensusvergaderingen over astma en COPD georganiseerd in 2001 en 2011.

Doel van de consensusvergaderingen

Het Comité voor de Evaluatie van de medische praktijk inzake Geneesmiddelen (CEG) organiseert tweemaal per jaar een consensusvergadering.  Die vergaderingen beogen de medische praktijk inzake het voorschrijven van geneesmiddelen in een bepaalde sector, in vergelijking met andere mogelijke behandelingen, te evalueren en om een synthese te maken van de beschikbare evidentie en van de adviezen van experten in het domein.

Wanneer?  Donderdag 11 mei 2017, van 8 u 30 tot ongeveer 16u45

Waar?        Koninklijke Bibliotheek, Auditorium Lippens, Keizerslaan 2, 1000 Brussel

Meer info   Inschrijving en programma

Contacten