Ons jaarverslag 2018: met de blik vooruit - Samenwerking, modernisering en digitalisatie

2018 was voor het RIZIV een jaar van samenwerking en vernieuwing. Een goed gevuld jaar waarin we met onze verschillende diensten en sectoren dagelijks met zorg aan de slag zijn gegaan rond de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. U leest in ons jaarverslag niet enkel over deze standvastige dienstverlening, we bieden u ook een blik op enkele van onze in het oog springende projecten uit 2018.


Samenwerking, modernisering en digitalisatie: 3 sleutelwoorden voor onze thema’s in 2018

Ons jaarverslag bestaat dit jaar uit :

Hierbij een greep  uit wat u kan ontdekken in dit jaarverslag:

Gemeenschappelijke beleidsdoelen voor gezondheidszorgadministraties

Eind 2018 hebben het RIZIV,  het FAGG en de FOD volksgezondheid voor het eerst hun krachten gebundeld. Dit plan van aanpak, de zogenoemde ‘Gemeenschappelijke sokkel’, is uniek: de drie vermelde federale administraties, bundelen ondanks de verschillende statuten, hun krachten in een transversale oefening om een optimale beleids- en beheersmatige coherentie in het domein van de volksgezondheid en gezondheidszorg te realiseren.

Digitale transformatie

We hebben  een verregaand traject van digitalisering gestart ter voorbereiding van de verhuis naar het Galilée-gebouw en de nieuwe manier van werken in dit gebouw. ‘Digitaal’ werken en samenwerken is enerzijds een basisvoorwaarde om de principes van flex desk, clean desk en plaats- en tijdsonafhankelijk werken in onze nieuwe werkomgeving te kunnen toepassen, maar is anderzijds ook een middel om onze klanten een nog betere en directere dienstverlening te bieden.

De verhoogde tegemoetkoming: makkelijkere toegang voor mensen met een laag inkomen dankzij gegevensuitwisseling

In samenwerking met de FOD Financiën en de ziekenfondsen hebben we  een gegevensuitwisseling gecreëerd: de “proactieve gegevensstroom” om mogelijke rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming op te sporen. In 2018 heeft onze Dienst voor administratieve controle (DAC) de hervorming en de proactieve gegevensstroom geëvalueerd.

Het Fonds voor medische ongevallen in 2018: daling van het achterstand en nieuw organogram

Het FMO kreeg in 2018 een nieuw organogram om een betere omkadering en structuur van het Fonds te verzekeren, samen met de verschillende acties om een verhoogde efficiëntie in het verwerken van dossiers te bekomen.

Het Fonds behandelde in 2018 meer dossiers dan ooit. Zo daalt de achterstand. 

Zorgverleners informeren en de impact meten: een aanvullende strategie, naast controle

De controle bij zorgverleners maakt een belangrijk deel uit van de activiteiten van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Daarnaast richt die dienst zich steeds meer op informatie en preventie. In 2018 heeft de DGEC een studie uitgevoerd naar de impact van een informatiecampagne.

Nieuwe tool voor de analyse van medische praktijkvariaties

We publiceren een reeks van een nieuw type verslagen, beschikbaar voor iedereen: zowel burgers als zorgverleners. Die verslagen willen per medisch thema de verschillen identificeren op het gebied van medische praktijkvoering in de geneeskundige verstrekkingen.

Verder kan u op in thema’s ook nog lezen over:

  • Verschillende maatregelen in 2018 voor de werknemers of zelfstandigen in de sector van de uitkerings- en moederschapsverzekering
  • Onze strijd tegen sociale fraude: 9,5 miljoen euro gedetecteerd in 2018
  • Controle: toepassing van het recht op geneeskundige verzorging voor personen ten laste
  • Het BeNeLuxA initiative
  • Een nieuwe bevoegdheid voor de Dienst voor administratieve controle: nagaan of de werkgever de nodige informatie verstrekt voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Onze specifiekere activiteiten

Later zullen we de activiteitenverslagen per directie publiceren. Deze omvatten nauwkeurige cijfers en bevindingen met betrekking tot het onderwerp van de betrokken afdeling: medische evaluatie en controle, administratieve controle en medische ongevallen.

Contacten