84,81 % van de kinesitherapeuten treden toe tot overeenkomst 2018-2019

Op 21 december 2017 werd de nationale overeenkomst 2018-2019 tussen de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten (AXXON) en de verzekeringsinstellingen afgesloten. De kinesitherapeuten konden tot en met 21 maart 2018 melden of ze al dan niet toetreden tot de overeenkomst. Dit zijn de resultaten.

 

​Globale resultaten

Op basis van de meldingen stelt het RIZIV vast dat:

  •  19.637 kinesitherapeuten (of 84,81 %) toetreden tot de nationale overeenkomst.

  •  3517 kinesitherapeuten (of 15,19 %) weigeren om toe te treden tot de nationale overeenkomst. Die kinesitherapeuten moeten de overeengekomen honoraria niet naleven, behalve voor voorkeurgerechtigde verzekerden. Voor de andere verzekerden die een beroep doen op hen, zal overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, de terugbetaling met 25 %  verminderen.

Het hoge toetredingspercentage garandeert een toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg voor de patiënt.

 Ter info: In 2017 was 84,01 % van de kinesitherapeuten toegetreden tot de overeenkomst.

 Resultaten per gewest

 

Aantal
 kinesitherapeuten

Aantal weigeringen Percentage weigeringen
 Brussel ​1.945   ​382   ​19,64 %  
​ Vlaanderen ​12.859   ​2.726   ​21,2 %  
 Wallonië​ ​8.350   ​409   ​4,9 %  
​ België 23.154  ​ ​3.517  ​ 15,19 %​  
 
 

Contacten