Het Verzekeringscomité van het RIZIV herinnert: de overeenkomst is het resultaat van een akkoord met de kinesitherapeuten

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft eenparig met verbazing kennis genomen van de oproep tot deconventionering die de vertegenwoordigers van de enige representatieve vereniging van kinesitherapeuten vandaag hebben gelanceerd.


Het Verzekeringscomité onderstreept dat de nieuwe overeenkomst 2018-2019  op 21 december 2017 afgesloten was tussen AXXON enerzijds en de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen anderzijds. Het Verzekeringscomité heeft die overeenkomst daarna eenparig goedgekeurd en de Ministerraad heeft ze bekrachtigd.

Het Verzekeringscomité oordeelt dat er door de oproep nu een loopje wordt genomen met de basisbeginselen van het overleg in de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Het herinnert er bovendien aan dat het budget voor kinesitherapeuten in 2018  groeit met 6,1 % (2017 had al een groei van 6,3 % gekend).

Zonder te ontkennen dat de sector kampt met een aantal moeilijkheden neemt het Verzekeringscomité niettemin afstand van de verklaringen die de vertegenwoordigers van Axxon hebben gelanceerd.

Het Verzekeringscomité zal waken over de integrale uitvoering van de afgesloten overeenkomst.

Contacten