Medische verkiezingen 2018: RIZIV garandeert correcte verderzetting van de procedure

Op vrijdag 8 juni was er een technisch probleem met de stemtoepassing van de medische verkiezingen 2018, waardoor de toepassing tijdelijk niet beschikbaar was. Het RIZIV heeft het probleem ondertussen opgelost. Samen met de leden van de Medicomut, op maandag 11 juni, heeft het RIZIV een voorstel uitgewerkt en de nodige beslissingen genomen zodat de correcte verderzetting van de verkiezingen alsnog gegarandeerd is. Deze beslissingen zijn genomen met respect voor het reglementaire kader.

De stemtoepassing zal opnieuw beschikbaar zijn vanaf woensdag 13 juni.


De oorzaak van het probleem

Heel wat artsen wilden op vrijdag 8 juni gelijktijdig hun stem uitbrengen en ondervonden daarbij een technisch probleem met de stemtoepassing. Dat probleem was louter te wijten aan een programmatiefout, die ondanks een interne testfase niet aan het licht was gekomen. 

De oplossing van het probleem

Om de situatie grondig te kunnen onderzoeken heeft het RIZIV de stemtoepassing tijdelijk onbeschikbaar gemaakt. Nu het probleem is opgelost, neemt het RIZIV, na overleg, de volgende 3 beslissingen, die het verdere correcte verloop van de verkiezingen moeten garanderen:

  • De stemtoepassing zal opnieuw beschikbaar zijn vanaf woensdag 13 juni, de start van de nieuwe stemperiode. Stemmen zal mogelijk zijn tot en met maandag 2 juli.
  • De teller van de stemming komt weer op 0. Dat betekent dat ook de artsen van wie de
    stem – ondanks het technische probleem – toch geregistreerd was, opnieuw moeten stemmen. Hun oorspronkelijke stem blijft immers niet behouden. Uit het onderzoek blijkt dat 437 artsen al hadden gestemd.
  • We reactiveren de reeds gedistribueerde tokens, er is dus geen nood om een nieuw token aan te vragen. De artsen die donderdag 07.06 of vrijdag 08.06 hebben aangemeld en hun token niet langer in hun bezit hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vervangtoken worden aanvragen. De procedure is beschikbaar op onze website vanaf 19u. op de pagina “Medische verkiezingen 2018”.

Een aanpassing van de reglementering (Ministerieel besluit van 28 februari 2018) was nodig om een datum van de (her)start van de verkiezingen vast te leggen. Dit besluit is ondertussen door de Minister ondertekend en wordt eerstdaags in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Helpdesk RIZIV is ter beschikking

Artsen die nog technische vragen hebben of moeilijkheden zouden ondervinden om hun stem uit te brengen, kunnen uiteraard nog altijd contact opnemen met de Helpdesk van het RIZIV, via het nummer +32(0)2 739 74 74 of via helpdesk@riziv.fgov.be.

Contacten