Nationale commissie artsen-ziekenfondsen: regering bereid tot overleg en oproep voor behoud van tariefzekerheid voor de patiënt

In een brief aan de regering heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) een afsprakenkader voor verder overleg met de regering voorgesteld. De regering is bereid om dat overleg over verschillende punten op te starten. Ondertussen roepen de artsenorganisaties hun artsen op om de bestaande tarieven verder toe te passen, waardoor de tariefzekerheid voor de patiënt niet in het gedrang zou komen.

 

​De regering wil overleggen

 
De NCAZ heeft in de aanwezigheid van de minister kennis genomen van het antwoord van de regering op haar brief van 26 januari 2017, gericht aan de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid. De NCAZ stelde daarin een  afsprakenkader voor verder overleg met de regering voor.
 
De regering is bereid om het overleg op te starten over verschillende punten die in de brief vermeld zijn. De NCAZ zal dat overleg grondig voorbereiden. De verschillende partners zullen er constructief aan meewerken. Dergelijk overleg zou wel verschillende weken of maanden in beslag nemen.
 

De NCAZ wil snel duidelijkheid

Bovendien wil de NCAZ snel duidelijkheid over 2 punten:

  1. De regering heeft de discussie aangevat om een aantal wettelijke en reglementaire bepalingen aan te passen. De NCAZ dringt erop aan om vóór eind maart 2017 kennis te krijgen van de betrokken teksten en de voorziene procedure van goedkeuring.
  2. De NCAZ wil dat de Algemene Raad van het RIZIV, waarin ook de regering vertegenwoordigd is, in die periode uitspraak doet over de verhouding tussen de akkoorden en overeenkomsten, waarvan de overeenstemming met de begroting werd vastgesteld, en de budgettaire imperatieven.  Ze streeft daarmee naar meer rechtszekerheid voor de verzekerden en de zorgverleners.
 

Overgangsperiode

 
  • Ondertussen zullen de artsenorganisaties hun artsen oproepen om de bestaande tarieven verder toe te passen.
  • De NCAZ is ook bereid om een overgangsakkoord te sluiten tot 31 december 2017, als er vóór eind maart 2017 de nodige waarborgen zijn over de bovenstaande punten. In dat geval zullen de artsen het sociaal statuut ontvangen, op voorwaarde dat ze verbonden waren door het akkoord van 22 december 2015, dat ze verder de geldende honoraria toepassen en dat ze toetreden tot het overgangsakkoord.

 

Contacten