Nationale commissie artsen-ziekenfondsen: akkoord voor de resterende periode van 2017

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) heeft gisteren overeenstemming bereikt over het afsluiten van een akkoord voor de resterende periode van het jaar 2017. De NCAZ heeft vastgesteld dat een aantal belangrijke inspanningen zijn geleverd die het vertrouwen herstellen.


Waarborgen

Zo is er gewaarborgd dat er een aantal wettelijke bepalingen zullen komen, onder meer:

  • met betrekking tot de stemprocedure in het Verzekeringscomité
  • met het oog op het beter waarborgen van het respect van akkoorden en overeenkomsten.

Overleg

Ook komt er een tripartite overleg op gang over een aantal netelige dossiers (gegevensuitwisseling, supplementen en transparantie, principes voor de herziening van de nomenclatuur, structureel financieel kader huisartsenwachtposten, enz.).

Tariefzekerheid

Door het afsluiten van het akkoord is de tariefzekerheid voor alle betrokken partijen tot het einde van het jaar verzekerd.

Timing

In de loop van de maand april krijgen alle artsen het akkoord voorgelegd. De artsen die tot het akkoord van 22 december 2015 waren toegetreden en dat verder doen, behouden hun aanspraken op het sociaal statuut, overeenkomstig de nu geldende wetgeving.

Contacten