Het rationeel gebruik van de orale anticoagulantia in geval van voorkamerfibrillatie en veneuze trombo-embolie

In 2016 ontvingen ongeveer 285.000  personen een vergoeding voor minstens 1 verpakking van orale anticoagulantia. De laatste 12 jaar steeg dat cijfer jaarlijks. De hoofdindicaties van die orale anticoagulantia zijn voorkamerfibrillatie en de behandeling en secundaire preventie van veneuze trombo-embolie. Op 30 november 2017 is er een consensusvergadering over de plaats van de directe orale anticoagulantia ten aanzien van de oudere orale anticoagulantia.


Tijdens die vergadering zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De trombo-embolische preventie in geval van (niet-valvulaire) voorkamerfibrillatie en voor de behandeling en secundaire preventie in geval van veneuze trombo-embolie
  • De meest rationele keuze van oraal anticoagulans op basis van:
   • de doeltreffendheid en de veiligheid van de verschillende geneesmiddelen
   • de kenmerken van de patiënt (zeer oude patiënten die aan kanker lijden en ook een bloedplaatjesaggregatieremmer innemen enz.)
   • de doelmatigheid van de behandeling (voor de voorkamerfibrillatie).
  • Hoe lang moet de behandeling duren?
  • In welke omstandigheden moet de behandeling worden onderbroken? Is vervanging door een ander antitromboticum aangewezen in dat geval?

 • De therapietrouw bij de behandeling met orale anticoagulantia:
  • Hoe kunnen we therapietrouw evalueren?
  • Hoe kunnen we therapietrouw verbeteren?
  • Zijn er aanbevelingen voor de startbehandeling?

De besprekingen zullen leiden tot een actualisering van de gegevens van voorgaande consensusvergaderingen over de orale anticoagulantia (en andere antitrombotische behandelingen) die in 2002, 2012 en 2013 zijn georganiseerd.

Doelstelling van de consensusvergaderingen

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) organiseert tweemaal per jaar een consensusvergadering. Die vergaderingen zijn bedoeld om de medische praktijkvoering inzake het voorschrijven van geneesmiddelen in een bepaald domein te evalueren ten aanzien van andere mogelijke behandelingen en om een synthese te maken van de beschikbare bewijzen en de adviezen van deskundigen in dat precieze domein.

Geheugensteuntje

Datum en tijdstip: Donderdag 30 november 2017, van 8u30 tot 16u45
Plaats: Koninklijke Bibliotheek - Auditorium Lippens, Keizerslaan 2, 1000 Brussel
Meer informatie: Inschrijving en programma

Contacten