Vanaf 1 september: registratie voor activiteiten van huisartsenwachtposten

Op 1 september 2018 start de eerste fase van de registratie van de wachtactiviteit door de huisartsenwachtposten.  Door deze registratie kan het stelsel van beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen wijzigen.  Daarnaast  is de registratie noodzakelijk  om het beleid rond de niet-planbare zorg en de huisartsenwachtdiensten in het bijzonder met realiteitsgetrouwe informatie te onderbouwen.


1e fase: info over de wachtactiviteit van de huisartsenwachtposten tijdens weekends en feestdagen

In deze eerste fase:

  • loopt de registratieperiode  van 1 september 2018 tot en met 30 november 2018;
  • wordt de registratie gedaan voor de wachtactiviteit van de huisartsenwachtposten tijdens de weekends en de feestdagen.

Het organisatiemodel is zo ontwikkeld dat het de bijkomende werklast voor de individuele huisartsen van wacht zoveel mogelijk beperkt. De overheid roept de huisartsen op om hierin samen te werken, zodat ze op basis van accurate informatie correcte beslissingen kunnen nemen over de financiering van de niet-planbare zorg, rekening houdend met de belangen van de bevolking en de zorgverleners.

De huisartsenwachtposten ontvingen in de eerste helft van augustus de instructies voor het goede verloop van deze opdracht. De administraties van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV (verenigd in de Interadministatieve cel) enerzijds en de coördinatoren wacht anderzijds, hebben deze instructies grondig overlegd. Bij het opstellen van de registratie kunnen de wachtposten trouwens steeds een beroep doen op de coördinator wacht voor hun gewest.

2e fase: de registratie van de wachtactiviteit tijdens de week en in de huisartsenzones waar geen wachtpost actief is

De Interadministratieve cel (IAC) en de coördinatoren werken intussen aan de voorbereiding van de tweede fase:

  • die bestaat uit de registratie van de wachtactiviteit tijdens de week en de wachtactiviteit in de huisartsenzones waar geen wachtpost actief is;
  • die loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.

Contacten