3 wijzigingen in de terugbetaling van kinesitherapie vanaf 1 september 2019

Vanaf 1 september 2019 betalen patiënten een vast persoonlijk aandeel (remgeld) per kinesitherapiezitting. Een systeem dat eenvoudiger en transparanter is voor zowel de kinesitherapeuten als de patiënten. Tegelijk worden de specifieke kinesitherapiezittingen voor personen met een hersenverlamming ook mogelijk voor volwassenen. Ten slotte verduidelijkt de nomenclatuur de situatie voor bepaalde technieken uitgevoerd door kinesitherapeuten.

De regelgeving voor de kinesitherapie verandert op 1 september in verschillende aspecten.

  • Het persoonlijk aandeel (remgeld) van de patiënt wordt enerzijds voor lange termijn vastgelegd.
  • Anderszijds wordt de nomenclatuur aangepast voor de kinesitherapiebehandeling van patiënten met een hersenverlamming.
  • De nomenclatuur wordt verduidelijkt rond de niet-terugbetaling van invasieve technieken zoals acupunctuur en dry-needling, toegepast door kinesitherapeuten. 

Kinesitherapie: vaste en afgeronde remgelden vanaf 1 september 2019

Vanaf 1 september 2019 komt er een systeem van vaste remgelden voor de kinesitherapieverstrekkingen.
De remgelden zijn dan niet langer een percentage van het honorarium maar worden vaste bedragen. Het systeem van de remgelden voor kinesitherapiezittingen wordt daardoor eenvoudiger:

  • het aantal verschillende bedragen vermindert duidelijk,
  • de bedragen zijn afgerond,
  • en ze zullen niet verhogen bij een volgende indexering of opwaardering van de honoraria.

Door de afronding van de bedragen zorgt dit nieuwe systeem voor een verschil van enkele eurocenten, soms wordt iets minder terugbetaald, soms iets meer. Patiënten met chronische behandelingen zullen het meeste voordeel zien. Voor alle behandelingen is er vanaf dan een vast bedrag. Wat wil zeggen dat het persoonlijk aandeel niet stijgt wanneer de honoraria stijgen.

Het bedrag van het remgeld is afhankelijk van de categorie van zorg. De tabel op onze website omvat de verschillende bedragen van de remgelden voor de verschillende categorieën.

Specifieke kinesitherapiezittingen van 60 minuten voor patiënten met een hersenverlamming: ook voor volwassenen

Mensen met een hersenverlamming die is opgetreden voor hun 7de verjaardag hebben vaak nood aan lange kinesitherapiezittingen. Vandaag betaalt de gezondheidszorgverzekering deze kinesitherapiezittingen van 60 minuten terug tot de 21ste verjaardag van de patiënt. Vanaf 1 september verdwijnt die leeftijdsgrens, waardoor meer dan 700 patiënten extra geholpen kunnen worden. Het aantal terugbetaalde zittingen hangt dan ook af van de graad van de hersenverlamming met differentiatie qua leeftijd. Voor patiënten ouder dan 3 jaar worden er meer verstrekkingen per jaar vergoed op basis van de zwaarte van de disfunctie.

Meer info op onze website.

Invasieve technieken zoals acupunctuur en dry-needling worden niet terugbetaald

Acupunctuur was reeds uitdrukkelijk uitgesloten van terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De nomenclatuur maakt nu ook duidelijk dat de verzekering ook andere invasieve technieken zoals dry-needling niet vergoedt indien die zouden worden toegepast door kinesitherapeuten.

Meer info op onze website.

Contacten